نحوه بازرسی وقفه واتس اپ


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برمشتریان به طور معمول است {به دلیل} نقص فنی همراه خود قطعی پیام رسان واتس اپ مواجه می شوند.

این احساسی افزار هم روی گوشی های معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بر روی کامپیوترهای رومیزی فعلی است. امکان کشتی فایل هایی مربوط به صدا، عکسها، اسناد، استیکرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری برای مشتریان موجود است.

مشتریان می توانند با بیرون خواستن به پیوستن به آنلاین در گوشی معقول شخصی همراه خود پرانرژی کردن قابلیت تعدادی از دستگاهی، اجتناب کرده اند کامپیوتر خصوصی شخصی به این سرویس ورود داشته باشند.

این جامعه اجتماعی علاوه بر این عملکرد هایی مربوط به رمزگذاری جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید ۲ مرحله ای را برای ایمن نگه از گرفتن پیام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها حاضر می دهد. مشاوره تبدیل می شود واتس اپ در جاری کار بر روی قابلیتی برای پاسخ دادن ایموجی ها همراه خود پیام است.

برای اطمینان از آخرین واتس اپ باید به Down Detector مراجعه کنید. این پلتفرم اطلاعاتی با توجه به وضعیت سرویس هر دو آنلاین مکان حاضر می دهد.

شناخته شده به عنوان مثال، در Down Detector، می توانید بازرسی کنید کدام ممکن است خواه یا نه سرویس WhatsApp برداشتن است هر دو خیر. مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کاربرانی کدام ممکن است در واتس اپ دچار قطعی شدند نیز حاضر داده تبدیل می شود.

واتس اپ همراه خود افزایش انواع کاربرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق طبقه بندی کردن مناسب شخصی در توییتر ادعا می تنبل، قطعا همراه خود اشکال مواجه شده است.

در جاری حاضر، مشتریان باید حساب شخصی را تأیید کنند به همان اندازه برداشتن پیوستن را تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} کنند.

برخی اجتناب کرده اند مشتریان بیشتر اوقات این اشکال را در رسانه های اجتماعی تولید دیگری مربوط به ردیت، اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی fb گزارش می دهند.

راه تولید دیگری برای تعمیر اشکال واتس اپ استفاده اجتناب کرده اند پلتفرم های متنوع است. واتس اپ در اکتبر سال قبلی در کنار همراه خود اپلیکیشن های عکس مربوط به اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیسبوک تعطیل شد.

در آن نقطه، مدل زاکربرگ {به دلیل} این اشکال اجتناب کرده اند مشتریان عذرخواهی کرد. به مشاوره افسران این نمایندگی، منصفانه خطای سیستمی در عنوان انواع باعث شد به همان اندازه واتس اپ خاموش شود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/