نجات توله خرسی که در مصرف عسل توهم زا زیاده روی کرده بود


گزارش کردن جام جم آنلاینگروهی از مردم روز گذشته (پنجشنبه) این توله خرس را در وضعیت نامناسب و گمشده در فرمانداری دزگا پیدا کردند و توانستند برای مداوا به دامپزشکی منتقل کنند.

در ویدئویی که امدادگران منتشر کرده اند، توله خرس در حالی که نفس نفس می زند و بی قرار پشت یک وانت دراز کشیده است.

حال گزارش شده که حال عمومی این خرس کوچک پس از درمان اولیه خوب است.

عسل دیوانه که در زبان ترکی به آن «دلی بال» می گویند، نوعی عسل است که می تواند اثرات توهم زایی داشته باشد و ترکیه یکی از تولیدکنندگان این عسل در جهان است.

به گزارش یورونیوز، زنبورها از شهد گیاه رودودندرون «عسل دیوانه» درست می کنند.