می بینیم که بوکسور آمریکایی مسلمان شدبازدید: ۷

تصاویر منتشر شده از این بوکسور آمریکایی در حال نماز خواندن در مسجدی در دبی است. این عکس ها با توئیتی منتسب به اندرو تیت در شبکه اجتماعی گیتر منتشر شده است که در آن وی از مسلمان شدن خود خبر داده است.

اندرو تیت در توییتر خود نوشت: “به همین دلیل است که من مسلمان هستم، هر مسیحی که به خیر اعتقاد دارد و جنگ واقعی علیه شیطان را درک می کند، باید مسلمان شود.”

تیت توییت خود را با آیه ای از قرآن کریم که به زبان انگلیسی نوشته شده است تکمیل کرد. پس صبور باش، زیرا وعده خدا حق است.