موسسه مالی جهانی کار شخصی را در افغانستان متوقف کرده است


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتموسسه مالی جهانی ادعا کرد کدام ممکن است ۴ ماموریت به قطعا ارزش آن را دارد ۶۰۰ میلیون دلار در افغانستان را {به دلیل} اولویت اجتناب کرده اند انتخاب رهبران طالبان برای جلوگیری اجتناب کرده اند بازگشت زنان به دانشگاه ها متوسطه دولتی متوقف کرده است.

این ماموریت ها کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق صندوق تبدیل کردن افغانستان تمویل احتمالاً وجود خواهد داشت، توسط آژانس های گروه ملل متحد برای حمایت اجتناب کرده اند بخش های زراعت، معارف، صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افغانستان پیگیری شد.

موسسه مالی جهانی همراه خود ردیابی به اولویت عمیق شخصی با اشاره به جلوگیری اجتناب کرده اند حضور زنان در مکتب متوسطه توسط طالبان، ذکر شد کدام ممکن است ورزش های این موسسه مالی نیازمند حمایت برای ورود به شرکت ها برابر برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان در افغانستان است.

به مشاوره موسسه مالی جهانی، این نهاد در سراسر جهان تنها روزی ورزش شخصی را در افغانستان اجتناب کرده اند بالا خواهد گرفت کدام ممکن است شرایط مساعد برای ورود برابر برای همه فراهم شود.

پیش اجتناب کرده اند این در اول مارس، کمتر اجتناب کرده اند خوب ماه پیش، هیئت اجرایی موسسه مالی جهانی طرحی را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند خوب میلیارد دلار اجتناب کرده اند صندوق این موسسه مالی برای تهیه کنید پولی بلافاصله این سیستم‌های آموزش، کشاورزی، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آژانس‌های گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های گروه ملل تیز کردن می‌شود، تصویب کرد.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/