مهسا امینی در سال ۱۳۸۵ در یکی از بیمارستان های تهران تحت عمل جراحی مغز قرار گرفتهیچ نشانه ای از آسیب سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی در قاعده جمجمه وجود نداشت.

در کالبد شکمی تنه و شکم اثری از خونریزی، له شدن یا پارگی در اندام های داخلی بدن مشاهده نشد.

آنچه نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است و این امر پس از آنالیز نمونه های گرفته شده و مونتاژ شده با نتایج معاینه، کالبد شکافی و مدارک پزشکی انجام می شود و در قالب ارائه می شود. گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی

مرکز رسانه های قضایی- مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نظر اولیه این سازمان در خصوص رسیدگی به پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

در این اظهار نظر فقط مواردی از جمله مدارک پزشکی مرحوم امینی و معاینه فیزیکی جسد ذکر شده است، در این بین آنچه نیاز به زمان دارد مشخص شدن علت فوت متوفی پس از نتیجه معاینات است. نمونه‌های گرفته شده شناسایی و با نتایج جمع‌آوری می‌شوند و کالبد شکافی و مدارک پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب گزارش رسمی از پزشکی قانونی به مراجع قضایی ارائه می‌شود.

دکتر مهدی فروزیش در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و علت تحویل جسد به خانواده وی در مدت زمان کوتاه و عدم حبس چند روزه جسد در سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: مرکز پزشکی قانونی. وی در خصوص معاینات انجام شده گفت: با توجه به کنترل ها و شرایط شناسایی در سازمان پزشکی قانونی کشور، در روند پرونده های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت جسد، نیازی به مدارک شناسایی نبوده است. شناخته شده بود.

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص البته بسیار کوتاهتر از اجساد ناشناس است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد: هویت متوفی مهسا امینی مشخص است. این موضوع در کمترین زمان ممکن رسیدگی شد.

دکتر فروزچ افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده های ارجاع شده به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و اثبات شده است و در این مورد خاص و تاکنون مستندات پزشکی قابل استناد صرفاً یک مورد بستری است. . وی در سال ۱۳۸۵ در سن ۸ سالگی در آن بیمارستان درگذشت و این مورد مربوط به جراحی مغز وی در یکی از بیمارستان های تهران است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص شبهات مطرح شده در پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی اطلاعات نادرست و غیرعلمی در رابطه با خروج خون از گوش، شکستن قاعده جمجمه و آسیب وجود دارد. ناشی از آن اعضای داخلی بدن و متوفی وارد عمل شدند، باید بیان کنیم که در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی هیچگونه اثری از آسیب به سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی قاعده جمجمه مشاهده نشد.

دکتر فروزچ گفت: در کالبدشکافی از تنه و شکم هیچ نشانه ای از خونریزی، له شدن و پارگی اندام های داخلی مشاهده نشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: آنچه نیاز به زمان دارد، مشخص شدن علت فوت متوفی پس از نتیجه معاینات نمونه های گرفته شده و تلفیق آنها با نتایج معاینه و کالبد شکافی است. بدن جسد و مدارک پزشکی شناسایی می شود که این امر انجام و در قالب گزارش رسمی از سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه می شود.