منتظر هواداران فضایی


شاید هیچکس فکرش را نمی کرد روزی که آب دریاها، هوا، محیط زیست و زیستگاه موجودات مختلف به دست انسان آلوده شود، فضا از خطراتی که انسان برای آن ایجاد می کند در امان نباشد. . ما در عصری زندگی می کنیم که فضای اطراف سیاره بیش از هر زمان دیگری آلوده است. بخشی از این آلودگی ناشی از زباله های فضایی است که بیشتر از بقایای ماهواره های قدیمی و از کار افتاده تشکیل شده است و بخشی دیگر تقویت کننده های موشک یا قطعات مربوط به آزمایش های تسلیحاتی است که در مدار زمین گیر کرده اند.

همه اینها غیر از مواد شیمیایی مضری است که وارد جو آزمایش ها و فعالیت های صنعتی مختلف شده و آسیب شدیدی به لایه اوزون وارد کرده است. رشد زباله های فضایی و مواد مضر در مرزهای فضا و در مدار زمین می تواند خطرات جدی برای پرتاب های آینده و ماموریت های اکتشافی جدید ایجاد کند.
همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، بیشتر زباله های فضایی متعلق به سه کشور روسیه، ایالات متحده و چین است. روسیه یکی از ماهواره های قدیمی خود را با استفاده از سلاح های ضد ماهواره منفجر کرد و هزاران قطعه زباله فضایی را به مدار زمین فرستاد. قطعاتی که هر کدام پتانسیل برخورد با ایستگاه فضایی بین المللی را داشتند. آمریکا، چین، فرانسه و ژاپن نیز در این زمینه نقش جدی داشتند. حذف زباله‌های فضایی چالش‌های زیادی را به همراه دارد و کشورهای مختلف از جنبه‌های فنی، سیاسی و اقتصادی در مورد آن بحث و مناقشه دارند. ساخت و راه اندازی دستگاه هایی که می توانند این زباله ها را جمع آوری کنند و مدار خود را بدون به خطر انداختن ماهواره های فعال تمیز کنند، بسیار پیچیده است. با وجود تمام این مشکلات، ماموریت هایی برای چند سال آینده با هدف حذف زباله های فضایی برنامه ریزی شد. ماموریت Clear Space 1 توسط آژانس فضایی اروپا و ماموریت حذف زباله ژاپنی دو نمونه مهم از این برنامه ها هستند که قرار است با کمک لیزر ویژه، برخی از قطعات فضای اضافی را از مدار خارج کنند. با توجه به اینکه در سال های آتی شرکت هایی مانند بوئینگ و اسپیس ایکس قصد دارند حدود ۶۵۰۰۰ فضاپیما را به مدار پایین زمین پرتاب کنند، احتمال برخورد در فضا و افزایش زباله بسیار بیشتر خواهد بود و باید هر چه سریعتر راه حل مناسبی برای آن اعمال شود. برای جمع آوری آن زباله

جام جم