ممکن است مثبت هستم کدام ممکن است هماهنگی همراه خود ایران قریب الوقوع است


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه) در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی در دوحه قطر ذکر شد کدام ممکن است هماهنگی هسته ای بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های جهانی قریب الوقوع است، هرچند باقی مانده است متعدد اجتناب کرده اند امتیازات باید رفع شود.

وی علاوه بر این دیروز با بیرون ردیابی به وظیفه طرف های اتحادیه اروپا در قبال آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی، پس اجتناب کرده اند خروج یکجانبه آمریکا اجتناب کرده اند برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نکردن به وعده های شخصی مبنی بر جبران خسارت ایران، ذکر شد: اتحادیه اروپا ها علیرغم خروج اجتناب کرده اند برجام، هماهنگی هسته ای را محافظت کردند. آمریکا اجتناب کرده اند آژانس.

لودریان در حالی دانستن درباره رویکرد این هماهنگی اظهار تذکر کرد کدام ممکن است رابرت پولی، مشاور آمریکا در امور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس خدمه مذاکره کننده آمریکا در وین روز قبل از امروز (یکشنبه) در نشستی در دوحه ذکر شد کدام ممکن است “همراه خود وجود هماهنگی بر اوج این سیستم هسته ای ایران” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد تحریم های زیادی موجود است. مثبت نیستم کدام ممکن است به هماهنگی نزدیک شویم.

علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین، در دیدار همراه خود انریکه مورا، معاون وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده مذاکرات وین، بر جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده جمهوری اسلامی ایران برای آخرین کردن هماهنگی وین تاکید کرد. تهران دیروز.. کرد: اگر طرف آمریکایی واقع بین باشد می توان به هماهنگی رسید.

حدود ۲ هفته پیش، مذاکره کنندگان وین گفتن کردند کدام ممکن است مذاکرات وین دانستن درباره برجام به حالت افتادگی درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت های مذاکره کننده برای رایزنی به پایتخت های شخصی بازگشته اند.

جوزپ بورل، پاسخگو برای پوشش خارجی اتحادیه اروپا ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات {به دلیل} “عناصر خارجی” به حالت افتادگی درآمده است.

بورل اجتناب کرده اند اظهار تذکر با توجه به «عناصر خارجی» خودداری کرد، با این حال ایران ذکر شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های جدید اجتناب کرده اند آمریکا را مطرح کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اقدامات یادآور توقیف نفتکش ایرانی، مذاکرات را پیچیده کرده است.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/