مقاومت جوانه هویت لبنان برای حفظ کردهاست


به گذرش جام جم آنلاین، سید حسن نصرالله، دبیرکل جانباش، حزب الله لبنان، عصر امروز (چهارشنبه)، جریان مراسم گرامیداشت یاد و خاطره فرماندان، شهید مقاومت صخرانی کرد.

دبیرکل جانباش حزب الله لبنان قسمتی از منطقه و دو طرف است که با تمام مسلمین سالروز ولادت امیرمؤمنان علیه السلام آغاز شد پدر و مادر، خوود، سپاس مکنم، چنانکه کدکی، باع را نمی بینید. شناخت، عشق و عشق، یا تربیت کرند.

سید حسن نصرالله در بیانیه کردی نوشت: «۳۸ شهادت شیخ راغب حرب و ۳۰ نفر شهادت سید عباس و دکتر کنار او شهید ام یاسر و سر ان دو حسین میگزرد را خواستند. ۱۴ در مورد شهادت فرمنده، جهادیمان، حاج عماد مغینه، غضطه و زمانی که مقاومت اسلامی و حزب الله تأسیس شد، ۴۰ پرسید.

دبیرکل حزب الله افزود: «سال ۱۹۸۲ به نظر من طراحی، تأسیس، زدروز، آغاز حرکات و تدومی بود که همچنان پاپراگاست. راه با خون شهدای ما آبیاری شدا و حر انشه امروز دارم باه خاطر کجاست خونهاست.

سید حسن الله نصرالله همچنین خبر داد: «مجموعه کامل جلوه های سید عباس و حضور درد که چپ شدا و در روضه آینده، رضا خواهشید شاد. سابقه و حضور باخچی کجاست؟ مجموعه کامل آثار شیخ راغب تکمیل و ارده خواحد شد. چند رز بعد از شبکات المنار به نظر من درباره عباس الموسوی همراه برادرشان کرد و همچانین همایش فکری و فرنگی از زندگی و سید عباس برقزار خواحید شاد.

رهبر حزب الله در پاسخ افزود: «مکانیم ادعایی ندارد و مقاومت است. نام محلی که کردیم در آن تأسیس شد چیست؟ فرماندان شهید ما بودند ک این کار کرندند. کارزار سال ۱۹۸۲، تهدیدی فراتر از حد معمول، در بیروت، لبنان، منقیقه، آرمان فلسطین و سوریه باد. در مورد تهدید Buzzargutar، لبنان آن را دوست دارد. هویت لبنان نمایشگاه تهدیدی است برای غلاف و کجا کوشور، آستنه سرده، همدردی اسرائیل. باید آنجا که را ثابت کرد نام مقاومت و تمام کروه های که بیانیه حزب الله بودند به عنوان هویت لبنان را حافظ کرند.

رهبر حزب الله آدما داد: «مقاومت مردم رابه خون، جانفشانی و جهاد حافظ کردا کجا و هویت رادر آینده نز حافظ خواد کرد کجا؟ مصاحبه با یک پروپاگاندای صهیونیستی با نگاه کمی و کیفی نیزمند، سطوح غلاف لییی، ظهور مقاومت در برابر مقاومت اسلامی لبنان متولد می شود. مقاومتی که زاده می شود کجاست؟ انگا بود که شیخ راغب حرب با صداقت، سرسختانه، در میدان، هادر شاد، و فریاد حق زد.

سید حسن نصرالله افزود: «تثبیت شیوه، مقاومت، ره ان، نهدینه سازی، کجاست مقاومت و جانشین آن با تو، مردی قوی و محکم و قوی با سید عباس بود. سید عباس لقب استواری و حرکت است. با حاج عماد مغنیه، مقاومت در مرحله عمل، تغییر معادلات، لاهکردان رحیم دشمن، نبود کاردان افسانه ان آرچه شکستن پذیر و همچانین یافتن توانمندیها و گسترش کمی و کیفی تصمیم گیری گاراف.

بیانیه حزب الله: «عماد مغنیه در جایی که آدرس هومان پیروزی بود، شیخی است که آن را می خواهد، دنبالش بود و سید عباس، قولی است به او که پدر است. پیروزی به دستان حاج عماد محقق شاد کجاست. حاج عماد لقب بسطش هواشماندانه، بدعت و بسط نظامی و اومنیتی، مقاومت از همه کجاست؟ مقاومت من کمال است که پیروسش کجاست و افتخار آن مهربانی خداوند و با یاری او و جفشانیها برنامه ریزه و کار به امانت است صبر و محو و جهاد شماره ز. “

سید حسن نصرالله در پاسخ به این پاسخ: «مقاومت با آن، علیرغم همدستی و حماقت کامل، به داخل و خارج تبدیل شده است، چرا که لبنان استان میکند و ذوب فلسطین است. برچی گومکانند که اینداه منطقه ای با تو عنصر سوم با نام اسرائیل خورده آست و بری منطقه آینده بدون آیندهای نامیبینند.. بهترین راه برای انجام این کار چیست؟ دور نزول در رحیم در سال ۱۹۸۵ آغاز شاد، زمانی که مقاومت لبنان داسمان را مجبور به آقبانشینی از بیروت، صیدا، بقاع غربی، راشایا و نباطیه کرد تا برود و در پشت آن ناور آمنیتی به نام بنهان شود معروف است.

رهبر حزب الله آدام داد: «دار سال ۲۰۰۴، که اسرائیل سقوط کردها را رونق می بخشد. مسیر گالی آنجا که رحیم می بینی سراشیبی آست و تنها ارزیبی از آشیانه کجاست، ساران ارشد دشمن، فیلسوف و نظریه پرادازان آرشید و بسیاری آن است که با آن ادبیات همراه من است. اسرائیل چیست ببین رحلت میبینیم و آخرش پرسش زمانه مطرح آستانه پیشتر است. آینده، متفائل، از آن چیزی آست که دگران مهساباچان رابر روی آن بنا کردند. چه عنوان مقاومت یک گروات، لبنان، کا خرمن، درد محدود تهدید کننده تصمیم درد، تحولات روزنه کجا رحیم را دنبل میکنم; راه باربر یک رحیم و طاق بهران زاده قره دریم چیست؟ آن دوسته خشورهایی ک لینک های خود را آدیسازی کردند و بری عین رحیم پل میفرستند، درند ک کمه رازیم دشمن جان بخشند.

سید حسن نصرالله افزود: Muhajirat inverse der Anja Afzaish Peda Karda Ast. وضعیت اقتصادی شما جای رحیم سخت و فجیهبر آست و میزان باکری پلاست. سربازان دشمن را دیدم که در مرزای لبنان چیست، با دنبل غدایی در گوردون بودند. راه حل سیاسی و خاطرات چچمندازی نادر. تانها چاسمانداس حضور دارد، عمیدبخش و گدی که میتواند درچند نتیجه PRSD را خواستند، چاچمنداز مقاومت می شود.

دبیرکل حزب الله همچنین خبر داد: کجایی؟ امروز در لبنان چیست – و چه مدت است – Sacht pappadha ra Agaz Kardim and Niazi Nadarim ke Anha ra az Iran Payorim.

سید حسن نصرالله افزود: «احتمال حضور پاسدار این چنینی کجاست، انتظار شمع هستم، یاری خداوند و هوشیاری کجاست، امکان حضور چنین پاسداری کجاست؟ سید حسن نصرالله سخنی نوشت که عشقالرانی در آن بود، دینبل مشکهای، نقطه زن هستن، و نوشت: «حار، تو، تو، دوست، جرأت کردی، دینبال داشته باش، بجردید. ما منتظر Shamma Histeem هستیم. امروز در لبنان چیست – و چقدر طول می کشد – سخت-پهپادا را آغاز کردیم.

تأکید همچانین رهبر حزب الله در پاسخ به این پاسخ: «مقاومت مدت زمان و زمان دارد، حاجی عماد داوند هوایی خود رأع به عنوان یک کرد مؤثر است. همانطور که برای طراحی faal-sazi ra dar bayintrain سطح دار مربوط به bapapadha به یک کرد. داشمن با دنبال جذب سرپاز داخل [کشور] رافت تا ناتوانی خود دار فرستادن یک فاباد با لبنان را جبران کیند. امروز به عنوان برخیها در داخل شهر کوشور دیدی بودن و ساختار شهر و سفارت آمریکا و سفارت آمریکا یک میلیون دلار بیرون آمد. مقاومت در گوشه و کنار، از لبه‌ها، از جریان است، مسیر گسترش قرار درد.»

سید حسن نصرالله که متهم به ممانعت از انتخابات است، متهم به ممانعت از انتخابات و ممانعت از برگزاری انتخابات در لبنان است. چقدر طول کشید تا در انتخابات مکنم شرکت کردید؟ شعار «مینیم، همیت مکانیم و مساسیم»

رهبری حزب الله نشانه مردم مردم مردم و بحرین و یمن و دشت و درباره است که می فرمایند: «در لبنان – کاشور آزادیها – حق بحرین مظلوم کجاست؟ مالت مظلوم یمن حق را درند که از کدکن زنان و مردمشان حرف بزنند کجاست؟ مبارزات مردمی که دار با دور زدن عربستان سعودی، سربریده میچند.

سید حسن نصرالله در بیانیه کردی آداما را مدیریت کرد: «من فقط زندگی باطنی، آشیانه مشک را مطالعه کردم. اما اینجا مشک است، زین زندگی، کوشور، حکیمت، مردم، مرزه و عزت، استان میکند. برخی از رقبا، قشور از سی سی سال پیش و بورکهی دیگر از پان زاده سال پش برخی و زرت خانها را را دوست پیوند… با پولهای کوشور چ کردید؟ و بان پولهای که از بیرون آمد؟ آمریکا و عربستان در لبنان چیست، کرندند بیرون آمد، سخت است؟»

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/