مقامات آمریکا همراه خود ممانعت اجتناب کرده اند ورود خواننده همراه خود افراد دشمنی می تنبل


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برعلی بهادری جهرمی، سخنگوی مقامات در توئیتی نوشت: مقامات آمریکا کدام ممکن است اطلاعات روشنی در نقض مبانی بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین حقوق بشر دارد، مدعی حسن نیت است؛ همراه خود اعمال تحریم‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممانعت اجتناب کرده اند ورود خواننده ایرانی به بهانه‌های واهی، بار تولید دیگری مدعی شد. آرم داد کدام ممکن است در هر شرایطی همراه خود “افراد” ایران دشمنی دارد.

علیرضا مبتلا خواننده مطرح کشورمان طی روزهای جدیدترین قصد داشت برای اجرای اجرای زنده به تورنتو کانادا برود کدام ممکن است پلیس آمریکا {به دلیل} خدمت سربازی در سپاه اجتناب کرده اند خروج وی جلوگیری کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/