مصرف کم انرژی روزانه برای ۳۰ درصد خانواده های کشور


بر اساس گزارشات جام جم آنلاین زهرا عبدالله افزود: با افزایش قیمت منابع پروتئینی به ویژه پروتئین های حیوانی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات، دسترسی خانوارها به این مواد غذایی کاهش می یابد و در نتیجه از سفره خانه ها حذف می شود. ، دهک های کم درآمد در بن بست.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تاکید کرد: تورم می تواند بر سرعت سوءتغذیه تاثیر بگذارد و به دلیل تورم، سطح درآمد متناسب با وضعیت تورم نیست و در نتیجه توزیع فقر را در بین مردم کاهش می دهد. کسانی که درآمد پایینی دارند خانواده ها تا مرز تشکیل انجمن سوء تغذیه.

زهرا عبدالله با بیان اینکه اگر به دهک های کم درآمد جامعه در تامین غذا کمک نشود، منجر به سوء تغذیه می شود، گفت: اقشار آسیب پذیر، اکثر کودکان زیر پنج سال و کودکان در بزرگسالی. و مادران باردار (برای رشد جنین). این گروه ها هر روز به تغذیه مناسب و مقدار استاندارد ریز مغذی ها نیاز دارند. اگر در دسترس بودن این غذاها به دلیل گرانی مختل شود، سوءتغذیه در جامعه رخ می دهد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به منظور پیشگیری از سوءتغذیه، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حال بررسی پیشنهادی برای ارائه بروشور به خانواده های کم بضاعت است. می تواند مواد غذایی گران قیمت را تهیه کند. ; این پیشنهاد پس از بررسی نهایی به دولت ارائه خواهد شد. دولت وظیفه دارد از مردم حمایت کند و امیدواریم این طرح به تصویب برسد.

«زهرا عبدالله» درباره آمار سوءتغذیه در کشور افزود: آمار سوءتغذیه نگران کننده نیست. اما اگر این وضعیت اقتصادی ادامه یابد، وضعیت نگران کننده خواهد شد. شیوع سوء تغذیه در بین کودکان زیر پنج سال زیاد نیست و بین ۴ تا ۵ درصد است. اما آمارهای دو سال گذشته نشان می دهد که این روند صعودی بوده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: بیشترین میزان سوء تغذیه در مناطق محروم کشور از جمله استان های سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و … است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات تغذیه، ۳۰ درصد خانوارهای کشور با کمبود انرژی دریافتی روزانه مواجه هستند.

زهرا عبدالله با اشاره به اینکه دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت آموزش و پرورش در طرح تغذیه رایگان در مناطق محروم همکاری می کند، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف جلوگیری از شیوع سوء تغذیه در کودکان انجام می شود. مناطق محروم چند سالی است که در صورتی که بخشی از نیازهای تغذیه ای دانش آموزان به پروتئین از این طریق تامین شود، طرح شیر مدارس به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نمی شود. همچنین از آغاز سال تحصیلی برنامه شیر مدارس را در مدارس کشور اجرا خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما