مصرف کردن فلاونوئیدها بهتر از راه {برای تقویت} سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن است


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبکریستینا پترسن، محقق ارشد دانشکده فناوری تگزاس می گوید: «علت بی نظیر مفید بودن فلاونوئیدها اینجا است کدام ممکن است نتایج ضد التهابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدانی دارند.

آنتی اکسیدان ها به نبرد همراه خود تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر شدن کمک می کنند. فلاونوئیدها علاوه بر این دارای خواصی هستند کدام ممکن است می توانند به جلوگیری اجتناب کرده اند لخته شدن خون کمک کنند.

تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است فلاونوئیدهای فعلی در غذاهایی یادآور بسیاری از توت ها، سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلابی بالقوه است بر میکرو ارگانیسم های روده تأثیر بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون را کاهش دهند.

این دلیل است، فلاونوئیدها عملکرد مهمی در رژیم غذایی مدیترانه ای، DASH را انتخاب کنید و انتخاب کنید MIND دارند. متخصصان سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن این رژیم ها را طرفدار می کنند. این سه رژیم غذایی از نزدیک بر روی میوه ها، سبزیجات، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا غنی اجتناب کرده اند فلاونوئید کانون اصلی می کنند.

به آموزش داده شده است محققان، فلاونوئیدها در بسیاری از میوه ها، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها غذایی موجود است کدام ممکن است گنجاندن آنها در رژیم غذایی سخت است. آنها در بسیاری از توت ها، گیلاس، سیب، انگور، تره فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بی تجربه رنگ یادآور اسفناج، کاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم پیچ کشف شد می شوند. علاوه بر این در سیر، پیاز، چای، شیرینی تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های سویا کشف شد تبدیل می شود.

محققان طرفدار می کنند کدام ممکن است مصرف کردن غذاهای اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست بهتر از راه برای بدست آمده فلاونوئیدهای می خواست است.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/