مشکلات ارتباطی اداره جهک با مشاغل شهرستان خاتم بررسی شد


به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از یزد، در جلسه بررسی مشکلات ارتباطی بخشداری جهک با حضور مدیر ارتباطات بخشداری یزد، سرپرست بخشداری و جمعی از مدیران ارتباطات، فرماندار حیدری جهک برگزار شد. بخشدار خواستار همکاری بیشتر برای تامین ارتباطات تلفن ثابت در شهر شد.پوشش جدید و تلفن های همراه در پارک معدن، چاه ها و جنگل ها سرگرم کننده بود.

مدیر ارتباطات منطقه یزد در ادامه این نشست ضمن تشریح اختیارات و وظایف مقرر در مجوز فعالیت شرکت مخابرات، آمادگی این منطقه را برای توسعه شبکه مخابراتی مشمول USO در حالت همکاری اعلام کرد.

محمدرضا زری در خصوص پوشش تلفن همراه افزود: با توجه به کمبود تجهیزات توسعه، بخش مخابرات سیار در منطقه برای رفع این مشکلات تلاش می کند.

وی افزود: رفع نیازها و مطالبات مردم و پیگیری آنها از کارهای مهمی است که با بررسی دستاورد آنها محقق خواهد شد.