مسلمانان هند خاشم زانان حجاب را ممنوع کرده اند


به گذرش جام جم آنلاینسرهنگ حبیب رازدار در اینباره ایژاردشت: حدود ساعت ۲۱ شب غازتا دار پا پا پی پی insights Br Tirandazi dar kei az Rostahai شهرستان خاش، بدون کاما موضوعی با تصویر ویجت در قانون اساسی کار مامورستان شهرک است. -انظامی.

فرمنده انتظامی خاش افزود: بابرسی، شدت و مدرک دو شاهد عینی، محل شخص، فرد، شخص، اسلحه، نام چهار، نفر شالیک، کردها، مردم، مردم. ، مردم ، مردم ، مردم ، مردم ، مردم به شکل شدید یک فرد آسیب دیده در قفسه سینه ICU بود.
فرمانده انتظامی خاش خاطر نشان کرد: پیشرفت ها و تحقیقات تخصصی توسط بختر به عنوان سوئی کاراگاهان، pls آقاهی آستان و شهرستان خاش و همچانین آلت و انگیژ، کجا پاهای دار دست پارسی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/