مردمان باید اجتناب کرده اند تردد غیر حیاتی در جزایر جنوبی خودداری کنند


اشاره کردن شده جام جم اینترنت بر مقدمه گفتن گروه هواشناسی، همراه خود ملاحظه به افزایش سرعت باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قله امواج، کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید اجتناب کرده اند ساکنان خواست به همان اندازه اجتناب کرده اند صبح یکشنبه فروردین ماه اجتناب کرده اند خطرات غرق شدگی پرهیز کنند. ۲۷. در طولانی مدت روز سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند تردد شناورهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد بی معنی در مسیرهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر جنوبی .

گروه هواشناسی همراه خود صدور اطلاعیه ای نسبت به افزایش سرعت وزش باد در شمال غرب اجتناب کرده اند یکشنبه ۷ فروردین لغایت سه شنبه ۹ فروردین هشدار داد.

بر مقدمه این اطلاعیه، نوع خطر سامانه مذکور افزایش قله موج در مناطق ساحلی بین ۱.۵ به همان اندازه ۲.۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق دریایی بیش از سه متر است.

علاوه بر این جهان شکسته مناطق مرکزی مناطق ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی برای روز یکشنبه در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق شرقی مناطق ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی برای روز دوشنبه در خلیج فارس {خواهد بود}.

روز سه شنبه نیز مناطق شرقی خلیج فارس، مناطق ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی {در این} سامانه مشارکت خواهند داشت.

این تکنیک علاوه بر این خطر غرق شدن شناگران، شناورهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق های اوقات فراغت، خطر آسیب به قفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی تورهای ماهیگیری، اختلال در تردد توسط شناورهای نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر آسیب به توانایی ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی را پیش سوراخ بینی می تنبل.

پیشنهاد های گروه هواشناسی: ممنوعیت ورزش شنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غواصی، پرهیز اجتناب کرده اند تردد قایق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناورهای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت، محدودیت ورزش های دریایی به طور قابل توجهی در مناطق دریایی، هشدار در تردد کشتی های نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات اجباری برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه خسارت. .

گروه هواشناسی علاوه بر این سامانه هشدار افزایش سرعت باد اجتناب کرده اند سمت غرب به شمال غرب را اجتناب کرده اند مرحله دریای زرد اجتناب کرده اند ساعات اولین بامداد دوشنبه به همان اندازه ظهر سه شنبه صادر کرد.

جهان خرس تاثیر دریای عمان در نواحی ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق تنگه هرمز همراه خود کشتی‌های نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال آسیب به توانایی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی قرار دارد.

گروه هواشناسی هشدار در شنا، هشدار در استفاده اجتناب کرده اند قایق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت، اعمال محدودیت برای ورزش های دریایی به طور قابل توجهی در مناطق دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن تدابیر اجباری برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه خسارت را پیشنهاد کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/