مراکز درمانی

مرکز درمانی جایی است که بیماران می توانند برای شرایط مختلف مانند اعتیاد به الکل، سوء مصرف مواد، اعتیاد به مواد مخدر، اختلالات روانی، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، مشکلات عاطفی و رفتاری، درمان سرطان و بسیاری از بیماری های دیگر تحت درمان قرار گیرند.

کادر پزشکی در این مراکز شامل پزشکان دارای مجوز، متخصصان تایید شده اعتیاد، و کارشناسان متعهد است که در درمان های پیشرفته بیماری تخصص دارند. مشاوران واجد شرایط نیز بخشی از تیم را تشکیل می دهند، زیرا مشاوره بخش مهمی از مراقبت در این مراکز است.

این مراکز ابتدا مناسب ترین سطح مراقبت را ارزیابی می کنند. سپس برنامه های درمانی برای برآوردن نیازها و اهداف خاص مشتری ایجاد می شود. این طرح ها شامل سه مرحله است: مراقبت گسترده، مراقبت انتقالی و مراقبت مداوم.

بسیاری از این مراکز درمانی ترکیبی از انواع درمان ها و تجربیات سنتی و غیر سنتی هستند. برخی درمان گروهی را در کنار درمان فردی ارائه می دهند. جلسات انفرادی بر نیازهای خاص هر فرد متمرکز است و درمان تجویز شده و پس از آن بر اساس آن متفاوت است. علاوه بر این، کارکنان همیشه به نیازهای هر فرد توجه دارند و ممکن است در صورت لزوم میزان درمان فردی را افزایش دهند.

در برخی موارد، افراد دارای یک روند بیماری مداوم هستند که با بیش از یک تشخیص مشخص می شود. تشخیص دوگانه روشی است که برای چنین بیمارانی لازم است و درمان دوگانه نیز باید اعمال شود. هر اختلال باید در سطح متفاوتی مورد توجه قرار گیرد. این مراکز درمانی با داشتن داروهای موثر در کنار تغذیه مناسب، آموزش بهداشت، روان درمانی و مشاوره مناسب می توانند انواع اختلالات را درمان کنند.

هیچ کس نمی خواهد بیمار شود، اما در بسیاری از اختلالات اعتیاد، بیماران قادر به کنترل تکانه خود نیستند. این مراکز درمانی به این افراد این امکان را می دهند که یک رویکرد جامع به وضعیت خود داشته باشند و زمانی که آنها درمان می شوند، همیشه سپاسگزار هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر