مختصات حقوق بشر ایالات متحده


نویسنده استیون لندمن – کارشناس و تحلیلگر آمریکایی

تاکنون بارها گفته شده است که حقوق بشر آمریکایی ابزار سلطه این کشور بر سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای مخالف نظام سرمایه داری است. واضح است که به دلیل عدم اعتبار حقوقی به اصطلاح حقوق بشر آمریکایی، رژیم های به ظاهر و پوچ که بر اساس این دروغ بزرگ شکل گرفته اند نیز اصیل و واقعی نیستند.

یکی از نمونه های حقوق بشر آمریکایی نژادپرستی ساختاری و سیستمی است. این شکل از نژادپرستی برگرفته از اهداف نظام سیاسی آمریکاست و دموکرات ها و جمهوری خواهان در استناد و عمل به آن هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نباید تصور کرد که حزب به اصطلاح دموکرات یا حزب جمهوری خواه در آمریکا در زمینه حقوق بشر (مانند سایر زمینه ها) با یکدیگر تفاوت دارند. من احزاب دموکرات و جمهوری خواه را شاخه های یک حزب می دانم که هم سعی می کنند واقعیت های جهان را وارونه توضیح دهند و هم سعی می کنند بر نظام بین الملل تسلط پیدا کنند.

تاریخ سیاسی آمریکا پر از دروغ و خیانت است. این روند در گذشته محدود نبود و امروز در مناسبات سیاسی این کشور مشهود است. حوادثی که در آمریکا رخ می دهد بازتابی از تداوم نژادپرستی در این کشور است. قتل مکرر و زنجیره ای سیاه پوستان توسط افسران پلیس آمریکا نشان می دهد که قاتلان سیاه پوست از نوعی معافیت از مجازات برخوردارند. علاوه بر تاریخ آمریکا، این مصونیت توسط نهادهای قدرت در این کشور ایجاد شده است. نهادهایی که در ظاهر بر رعایت حقوق اساسی بشر پافشاری می کنند، اما در عمل روابط قدرت را به گونه ای نامتعادل و در راستای ارتقای منافع جنبش نژادپرستی تنظیم می کنند.

این همان خیانتی است که امروز در جامعه آمریکا می بینیم. بی دلیل نیست که تا به حال هیچ افسر پلیسی به دلیل قتل عمد و غیر معقول سیاه پوستان مجازات نشده است. اینکه برخی افراد در چنین شرایطی از دموکراسی در آمریکا صحبت کنند، قابل تامل و البته طنز است. این ادعا در زمانی مطرح می شود که نژادپرستی همچنان در ایالت های مختلف گسترش می یابد و راه را برای شورش در مقیاس بزرگ در آمریکا هموار می کند. نقض حقوق بشر و آزادی انسان و اعمال تبعیض نژادی موضوعاتی نیستند که افکار عمومی و وجدان بشری بتوانند آن را ببخشند. حقیقتی که نظام سیاسی آمریکا به زودی متوجه آن خواهد شد.