محیط زیست آلوده دریاچه خشک ارمگان در جاده جاوخونی و زندهنده بدون آببه گزارش اصفهان جام جم آنلاین؛

مجید نادرالازلی در خصوص آب های اصفهان گفت: بحث آب در اصفهان از سال ۷۸ شروع شد که مصوب شد آب به یزد منتقل شود و به دنبال آن تونل های اول، دوم و سوم و تونل بهشت ​​آباد احداث شد اما سوء مدیریت. و نظرات سیاسی باعث این امر شد. مشکل آب در اصفهان بدتر می شود. در سال ۱۳۵۷ تصمیم بر این شد که تونل سوم کوهرنگ ساخته شود و از تونل سوم سد ساخته شود و سپس آب به یزد منتقل شود اما بدون ساخت تونل و سد، آب را به یزد منتقل کردند. می دانیم که جاده زنده زنده است و شورای اسلامی شهر اصفهان و اعضای کمیته ویژه آب و مناطق کم مصرف پذیرفته اند که آب یعنی جریان جاده زنده است. علاوه بر مسائلی مانند آب های زیرزمینی، فاضلاب، فضای سبز و صرفه جویی نیز مهم است، اما تعریف اصلی ما از آب این است که رودخانه زینده جریان دارد. رئیس کمیته ویژه آب و مناطق کم مصرف شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: طبق قانون اولین وظیفه دولت تامین آب برای محیط زیست است، سپس شرب، کشاورزی و غیره، یعنی شرب انجام می دهد. مقدم بر محیط زیست نباشد و امروز تالاب خشکی به نام گاوخونی و جاده زاینده رود به طول ۴۰۰ کیلومتر داریم که ما را به محیطی آلوده رسانده است، افزود: مهمترین این موارد بروز مشکلات و مسائل بهداشتی ناشی از آن است. به جریان نامناسب زاینده رود بر مردم، شهر و منطقه. مشکل آب شرب، اقتصاد، معیشت، اشتغال و جریان زاینده رود باید حل شود، زیرا معتقدم اگر زاینده رود جاری شود بسیاری از مشکلات منطقه حل می شود و این نظر را به عنوان یک مطالبه در منطقه ایجاد کردیم. شهر و شورای اسلامی شهر. وی درباره ضرورت تامین و تامین منابع و مصارف آبی خاطرنشان کرد: اصلاح نوع کشاورزی و آبیاری فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما مشکل اصلی ما آب، آب است. جاده زاینده با سلامت سطح آب روان است و گفت: باید منابع و مصارف آب را چه در اصفهان چه استان همجوار و چه استان بعدی کنترل کرد. اگر آب نیست و محدود است برای همه باید همینطور باشد. به صراحت گفته می شود که در منطقه شرق ما محصول گالیز است در حالی که این گونه است که کشت گالیز فقط با آب شیرین انجام می شود. رئیس کمیته ویژه آب و مناطق کم مصرف در شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به نظر من اصفهان که در حوزه فریدن و جنوب استان ولده است، وضعیت خوبی دارد. یکی از نمایندگان گفت: حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب آب در جنوب اصفهان داریم و به دنبال احیای آن هستیم. همچنین نباید از مطالبات عمومی مردم غافل شد. ماجرای اصفهان در این دوره مانند سال ۷۸ نیست و ما مطالبات را از مجاری و مسیرهای مختلف دنبال می کنیم و در این زمینه باید موضوع آب اصفهان حل شود.