محدودیت تردد کشتی های مسافربری در برخی بنادر جنوب ملت


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبحسین عباس نژاد ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر در برخی شهرهای جنوب ملت محدودیت هایی را برای افزایش امنیت مسافران اجتناب کرده اند طریق کشتی های مسافربری اعمال کرده ایم. هم اکنون در بنادر غرب استان هرمزگان اجتناب کرده اند جمله کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوتاب {به دلیل} شرایط جوی تردد {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد همراه خود مساعد جوی اجتناب کرده اند فردا برقرار تبدیل می شود.

به مشاوره مدیرکل دریانوردی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی، در شرق استان هرمزگان اجتناب کرده اند جمله بندر حقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکری تردد قایق‌ها تعمیر شده است با این حال محدودیت‌هایی برای پارک‌ها اعمال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش این وضعیت‌ها اجتناب کرده اند بالا گرفته می‌شود. همراه خود افزایش شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری. تردد اجتناب کرده اند قشم به رودخانه هرمز نیز منع شده است، با این حال تردد اجتناب کرده اند جزیره قشم به لارک {به دلیل} شرایط جوی غیرممکن است، با این حال تردد کشتی ها اجتناب کرده اند جمله بنادر پل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لافت منع شده است.

روز قبل از امروز گروه هواشناسی نسبت به افزایش قله موج در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگه هرمز هشدار نارنجی صادر کرد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/