ما همراه خود همتای زبان چینی شخصی بر لزوم شکسته نشده همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود یکجانبه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها تاکید کردیم


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است برای نمایندگی در سومین نشست وزرای امور خارجه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به تونس در شرق چین بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نشست به در کنار عکس سخنرانی کرد. او همراه خود طالبان، اندونزی، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود برخی اجتناب کرده اند افسران اجتناب کرده اند جمله همتای زبان چینی شخصی در توییتی دانستن درباره دیدارش همراه خود همتای زبان چینی شخصی وانگ یی: اجتناب کرده اند او به خاطر میزبانی موفقش اجتناب کرده اند همسایگان افغانستان تشکر کردم. ما با اشاره به امتیازات دوجانبه به طور صحیح تبادل تذکر کردیم.

وی افزود: ما بر لزوم شکسته نشده همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود زور، یکجانبه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای غیرانسانی تحریم ها تاکید کردیم.

ما با همتای چینی خود بر لزوم ادامه همکاری و مقابله با یکجانبه گرایی و تحریم ها تاکید کردیم

به گزارش فارس، وزیر امور خارجه چین همراه خود تشکر اجتناب کرده اند شاهزاده عبدالله به خاطر حرکت این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در نشست تونس ذکر شد: مایلم دانستن درباره روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مورد کنجکاوی مشترک همراه خود شما صحبت کنم.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند دیدار همراه خود همتای زبان چینی شخصی در تونس ذکر شد: دیدار سودآور وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را ارائه می دهیم تبریک می گویم. برگزاری سودآور المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارالمپیک زمستانی در چین را تبریک می گویم.

وزیر امور خارجه در محیط این دیدار همراه خود وزرای امور خارجه چین، روسیه، ترکمنستان، پاکستان، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی، معاون نخست وزیر ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرخان متکی وزیر امور خارجه طالبان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} هیئت علاوه بر این حسن کاظمی قمی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار دبیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل در جنوب آسیا، رضا زبیب دستیار دبیرکل در امور شرق آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا حکیم دستیار حضور داشتند. وزیر امور خارجه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست کل اوراسیا.

شاهزاده عبداللهیان در گفتگوی تلفنی همراه خود وانگ یی همتای زبان چینی شخصی به گذشته تاریخی ۱۶ مارس، آمادگی شخصی را برای برگزاری سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین در {پاسخ به} دعوت همتای زبان چینی شخصی برای اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک {در این} کنوانسیون ادعا کرد. . اجلاس – کنفرانس.

اولین نشست همسایگان افغانستان در ۱۷ سنبله ۱۳۹۳ همراه خود حضور وزارت خارجه ۶ ملت همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی چین برگزار شد. روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین وزرای تولید دیگری شخصاً در اجلاس تهران حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شد کدام ممکن است چین میزبان سومین اجلاس {خواهد بود}.

وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در کنار همراه خود روسیه در یک واحد ادعا مشترک به گذشته تاریخی ۲۶ نوامبر گفتند کدام ممکن است عالی ساختار سیاسی محاصره همراه خود مشارکت همه اقوام تنها راه رفع مشکلات افغانستان است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/