ما همراه خود تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه علیه روسیه مخالفیم


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتحسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه عصر همین الان (چهارشنبه ۱۳ فروردین) در محیط سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونس پایتخت چین همراه خود یکدیگر دیدار کردند.

روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مسیر درست حرکت کنید درستی قرار دارد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند دیدار همراه خود همتای شخصی لاوروف اظهار داشت: خوشحالم کدام ممکن است سریع یک بار دیگر دیدار می کنم، ابتدا به آقای پوتین سلام می کنم.

امیر عبداللهیان افزود: خرسندیم کدام ممکن است روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در مسیر درست حرکت کنید مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی قرار دارد. ممکن است منصفانه بار تولید دیگری تاکید می کنم کدام ممکن است ما جایگزین اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه علیه روسیه هستیم.

رئیس تجهیزات دیپلماسی خاطرنشان کرد: متوجه شدم کدام ممکن است تحولات اوکراین در راستای اظهار داشت وگوی سیاسی پیشرفت دارد، امیدوارم در مذاکرات امشب شما را با توجه به موضوعات مختلف راه اندازی شد کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تحولات را اجتناب کرده اند زبان شما بشنوم.

وی اظهار داشت: منصفانه بار تولید دیگری بر روابط مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز ۲ ملت تاکید می کنم.

وزیر امور خارجه روسیه علاوه بر این همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند دیدار همراه خود شاهزاده عبدالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت همراهش، اظهار داشت: اخیراً در مسکو همراه خود شما تحقق کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به امتیازات دوجانبه، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان گفتگو کردیم.

لاوروف اظهار داشت: ما کنجکاوی مند به افزایش همکاری های همه جانبه در همه زمینه ها همراه خود همسایگان شخصی به طور قابل توجهی ایران به طور قابل توجهی در موضوعات همکاری مربوط به دریای خزر هستیم.

وی اظهار داشت: در تصمیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملات ما اهمیت فوق العاده ویژه ای حاصل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دوجانبه ما بر نظام جدید دیپلماسی تأثیرگذار {خواهد بود}. ما شاهد دورانی هستیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند رویدادها جستجو در بازنگری در قانون اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی گروه ملل هستند.

به گزارش فارس، وزیر امور خارجه ایران پیش اجتناب کرده اند این همراه خود وزرای خارجه پاکستان، قطر، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان دیدار کرده بود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/