ما ساده به ۱ سهم جنگنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تانک ناتو خواستن داریم، ۹ اصولاً


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ادعا‌ای دانستن درباره فینال تحولات کشورش ذکر شد: «اوکراین تنها به ۱ سهم جنگنده‌های ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سهم تانک خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اجتناب کرده اند این تقاضا نخواهد کرد». ما اجتناب کرده اند کشورهای غربی می خواهیم کدام ممکن است بخش کوچکی اجتناب کرده اند از دستگاه نیروی دریایی شخصی را کدام ممکن است در انبارها حال است در اختیار ملت ما قرار دهند.

زلنسکی ذکر شد: «اوکراین به تانک، سیستم‌های حفاظت اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح‌های ضد کشتی خواستن دارد. این درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ملزومات ۹ تنها {برای حفظ} آزادی اوکراین، اما علاوه بر این {برای حفظ} آزادی اروپا است. شرکای ما باید کمک های شخصی به اوکراین را افزایش دهند، از این امر ایمنی اروپا را نیز {تضمین می کند}.

او ذکر شد: «همه مردمان اوکراین در آرزوی شخصی برای منصفانه مسکن آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه متحد هستند. نیروهای روسی از دستگاه نیروی دریایی شخصی را پایین اوج می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً کار درستی انجام می دهند، از خطرناک کردن اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی بیشتر است.

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد کدام ممکن است نیروهای روسیه غیرنظامیان را می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله های مسکونی، پناهگاه ها، بیمارستان ها، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را هدف قرار می دهند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/