ما بالاترین جنبه های مثبت را در زمینه موشک های سطح زن به انگشت معرفی شده است ایم


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبامیر سرطب کیومرث حیدری در دیدار همراه خود فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان این انرژی همراه خود ردیابی به فرمایشات مقام معظم مدیریت کدام ممکن است جهاد را منصفانه تعهد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله می دانستند، ذکر شد: همه این خوشحال از را دارند کدام ممکن است مسکن در مقدسات نظام جمهوری اسلامی ایران باید جهاد را به بهتر از تعیین کنید بالقوه تبیین تدریجی.» ما این قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین را داریم کدام ممکن است بتوانیم تحمل مدیریت رئیس معظم انقلاب {در این} تعهد امتحان شده کنیم.

وی همراه خود دقیق اینکه هر انسانی باید تمام امتحان شده شخصی را برای افزایش جهاد به کار گیرد، افزود: در این زمان بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰ رسانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ورزش می کنند کدام ممکن است در واقع این نماد دهنده امکانات بالای نظام مقدس در ایران اسلامی است، لذا ما خواستن به ۱ حرکت عظیم جهادی در مخالفت با این کمین دشمنان باکلاس است.

فرمانده نیروی زمینی نظامی همراه خود تاکید بر اهمیت فراوان جایگاه جهاد ـ تفسیری در تثبیت جایگاه ولایت فقیه در محله خاطرنشان کرد: ولایت فقیه عاملی برای تداوم حرکت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا است. برای انقلاب

امیر سرتیپ حیدری همراه خود ردیابی به تعظیم ابرقدرت های جهان در مخالفت با اقتدار ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران همراه خود امکانات ظاهری شخصی، کشورهایی کدام ممکن است حق وتو را اعمال می کنند، در جستجوی راهی برای جلب رضایت ما در مذاکرات بود. “

وی همراه خود دقیق اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران شناسایی شخصی را مدیون سه مولفه اساسی است، شکسته نشده داد: این سه مسئله عبارتند اجتناب کرده اند: مدیریت نظام کدام ممکن است همراه خود ائمه معصومین (علیهم السلام) در کنار است، مکتب رهایی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح نیز علاقه مند به اجتناب کرده اند آن هستند.

فرمانده نیروی زمینی نظامی همراه خود ردیابی به پیشرفت زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها در مرزهای ملت ذکر شد: اتحاد در کشورهای مسلمان موجب ناامیدی روزافزون دشمنان اسلام تبدیل می شود.

امیر سرتیپ حیدری شکسته نشده داد: توان رزمی نیروی زمینی نظامی افزایش چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین جنبه های مثبت را در زمینه موشک های سطح به سطح به انگشت معرفی شده است ایم. موفقیت در این زمان را مدیون زحمات مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دمدمی مزاج هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر موجب رضایت مناسب رئیس معظم انقلاب اجتناب کرده اند این امکانات شد.

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/