ما استراتژی ها شخصی را با توجه به امتیازات باقی مانده به طرف آمریکایی رسانده ایم


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی برآنتونیو گوترش دبیرکل گروه ملل در تصمیم تلفنی همراه خود حسین امیرعبداللهیان دانستن درباره شومینه بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین گفتگو کرد.

دبیرکل گروه ملل متحد در ابتدای این گفتگو همراه خود تبریک شومینه بس در یمن، این موفقیت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را به دلیل امتحان شده همه طرف ها به انگشت آورد.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند شومینه بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند عملکرد دبیرکل {در این} زمینه، تاکید کرد کدام ممکن است زمان برداشتن گام های اساسی در جهت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی اعتلای مناسب بشریت فرا رسیده است. . جریمه ها

امیر عبداللهیان ضمن ادعا حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند رفع فاجعه یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به درگیری {در این} ملت، تاکید کرد: امیدواریم همزمان همراه خود درگیری، محاصره مناسب افراد یمن نوک یابد. شومینه بس کنید به همان اندازه این شانس مهم اجتناب کرده اند انگشت نرود.»

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر این بر کشتی کمک های بشردوستانه به افراد یمن تاکید کرد.

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این همراه خود استقبال اجتناب کرده اند بازدید گراندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل گروه ملل متحد در امور یمن به جهان، همراه خود ردیابی به اصل کار شورای ایمنی برای صدور ۲ ادعا به صورت جداگانه دانستن درباره یمن ذکر شد: اجتناب کرده اند ادعا شورای ایمنی در حمایت اجتناب کرده اند یمن استقبال می کنیم. شومینه بس.» ما انجام می دهیم، اما خوب ادعا یکجانبه تولید دیگری طرف، با بیرون برای درمان حمله ها عربستان به یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت مقامات نجات سراسری، غیرسازنده است.

وی ذکر شد: ما به هماهنگی در مذاکرات نزدیک هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها شخصی را با توجه به موضوعات بقیه اجتناب کرده اند طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به آمریکا منتقل کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون توپ در پایین ما است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد بر اهمیت مذاکرات مهم در وین تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است ۲ طرف بدون در نظر گرفتن زودتر به هماهنگی برسند.

وی در خاتمه همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: در امتحان شده هستیم به همان اندازه این سیستم ای همراه خود عنوان «ابتکار همبستگی رمضان» همراه خود هدف برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام انسان دلپذیر را در اصل کار قرار دهیم.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ۲ طرف با توجه به سایر موضوعات در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیز تبادل تذکر کردند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/