ما اجازه نخواهیم داد که ICC رها شود / در مورد نحوه عملکرد آن تصمیم گیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان را نباید صرفاً یک پروژه مرتبط با شهرداری دانست، زیرا حداقل در سال‌های اول از این مکان انتظار سود و درآمد مالی نداریم، اما از سوی دیگر، از یک سو، نباید اجازه داد که این پروژه شایسته رها شود.