مالیات حمل و نقل خودرو صفر به خودروسازان واریز شده است


گزارش کردن جام جم آنلاینبر اساس اعلام داود منصور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات بر خودروهای تولید داخل هستند که کمتر از صفر نباشد. کیلومتر به عنوان وسایل نقلیه مونتاژ محلی.

در این نامه آمده است: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات اولین حمل و نقل خودرو اعم از تولید کارخانه های داخلی و مونتاژ توسط واردکنندگان بر عهده شرکت های خودروسازی است.

براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، خودروسازان داخلی یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی مونتاژ شده در داخل موظفند مالیات مذکور را بدون درج مالیات مذکور در فاکتور فروش به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات حمل و نقل خودرو صفر به خودروسازان واریز شده است

منبع: مهر