لفاظی های بایدن مطابق با ترامپ پیش می رود


نویسنده سید رضا صدر حسینی – کارشناس مسائل بین الملل

استفاده از ادبیات پوچ در استفاده از زور برای منافع سیاسی، اگر در مقابل دیگران موفق شود، قطعا در مقابل جمهوری اسلامی کارساز نیست. یقیناً آقای بایدن با توجه به تجربیات سیاسی خود در دوران معاونت ریاست جمهوری و تاکنون، باید بداند که جمهوری اسلامی در برابر ادب غیر دیپلماتیک محکمتر راه خود را در پیش گرفته و نباید تصور کند که در برابر رئیس جمهور آمریکا زانوهای خود را خم خواهد کرد. مدام از او تجلیل می کنند و او نیز می تواند با ادبیات غیر دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی اهداف خود را پیش ببرد.

جمهوری اسلامی در دور جدید مذاکرات نشان داد که با منطق بسیار قوی که در متن برجام به آن اشاره شده است به دنبال منافع خود است و بنابراین ایران بیش از متن برجام درخواستی نداشته و نخواهد داشت. توافق. توافق برجام از این رو نماینده جمهوری اسلامی در آخرین دور مذاکرات با میانجیگری این مقام سیاست خارجی اروپا وارد گفت وگو شد و این مذاکرات در قطر انجام و پیگیری شد. پس از پایان دوره اول، زمانی که مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان بر اساس مفاد برنامه جامع اقدام مشترک به دنبال احقاق حقوق ملت ایران بود، موضوع مقصر دانستن آمریکا مطرح شد و تلاش کردند اسلام گرایی را انجام دهند. جمهوری مقصر . الان هم که آقای بایدن می گوید جمهوری اسلامی باید به برجام بازگردد، به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا به دلیل سن و سال و مشکلات روحی اش فراموش کرده که این آمریکا بود که از برجام خارج شد نه اسلام. جمهوری، ایران هرگز از برنامه جامع اقدام مشترک خارج نشده است و همیشه همینطور است، ایران است که سعی کرده چک خود را از متون توافق شده نقد کند و به منافع خود برسد، اما به نظر می رسد این نکته فراموش شده است.

از سوی دیگر، بایدن فراموش کرد که این ترامپ بود که از برجام خارج شد، هرچند آخرین اقدام بایدن با توجه به مواضعی که اتخاذ کرده، نشان می دهد که او نیز در مسیر ترامپ حرکت می کند، اما باید بداند که جمهوری اسلامی ایران است. نه با صدای بلند ترامپ و نه با لبخندهای یک سیاستمدار به نام دموکرات، او عقب نشینی نمی کند و پاسخ آن مطابق با این شدت و جدیت غیر دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا داده خواهد شد. چون هیچکس حق ندارد از موضع زور و فشار و تحمیل با ملت ایران صحبت کند.

اگر نمایندگان آمریکا با میانجیگری موجود و سازوکار ۱+۴ حاضر به پذیرش حقوق ملت ایران باشند، جمهوری اسلامی بار دیگر به این موضوع پاسخ مثبت خواهد داد. همانطور که در آخرین دوره مذاکرات رفع تحریم ها، این ایران بود که انعطاف خود را نشان داد و درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی، درس تامین کامل منافع ملی است که در مقابل فشارها و تندخویی ها کوتاه نمی آید. ادبیات. بنابراین، جو بایدن باید در مواضع خود در خصوص مقصر دانستن ایران یا تهدید به استفاده از زور علیه ایران تجدید نظر کند. تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی باید ملت ایران را به سیاستمداران آمریکایی می‌شناساند و قطعا آمریکایی‌ها باید این ادبیات غیر دیپلماتیک را جبران کنند.