قیمت سرویس مدارس کاهش یافته است


گزارش کردن جام جم آنلاینیوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره مشکلات سرویس مدارس گفت: در سرویس مدارس شهر تهران مشکلاتی وجود داشت که دیروز و امروز آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: موضوع سرویس مدارس را با حضور معاون اول بررسی و با استاندار تهران صحبت کردیم.

نوری با تصریح بر اینکه قیمت مصوب شورای شهر در حال اجراست، بیان کرد: در نهایت مقرر شد مواردی که باعث افزایش قیمت شده است بررسی و اقدامات لازم برای کاهش قیمت انجام شود.

وی تصریح کرد: درصد زیادی از قیمت سرویس مدارس کاهش یافته است و اگر افزایشی از مردم گرفته شود باید به شهر بازگردانده شود.