قدرت نرم آمریکا در برابر ایران زانو زده است


برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو تاک با حضور سید مجتبی جلال زاده روزنامه نگار و پژوهشگر سیاسی به ابعاد مختلف شکست اهداف ضد ایرانی آمریکا و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه ای پرداخت.

سید مجتبی جلال زاده با اشاره به شکل گیری مفهوم دشمن در ادبیات ایران و آمریکا گفت: در ادبیات ایران آمریکا را شیطان بزرگ و از سوی دیگر آمریکایی ها ایران را محور شرارت می نامند.

وی درباره شکل گیری دوران جدیدی در روابط بین الملل و نظم جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم گفت: انقلاب اسلامی در جدال نیروهای شرق و غرب متولد شد. با توجه به سابقه حضور آمریکا در ایران به دلیل رژیم پهلوی و تبدیل ایران به حیاط خلوت آمریکا در منطقه، ظهور جمهوری اسلامی ایران قبل از آن متوقف شده است.

این پژوهشگر سیاسی در گفت و گو با رادیو تاک با بیان اینکه خلاصی از بلوک غرب و استقلال طلبی باعث دشمنی آمریکا با کشورمان شد، اظهار کرد: آمریکا همواره تلاش کرده تا از طریق قدرت نرم، یعنی مولفه های فرهنگی، الگوی همه دنیا باشد. با سبک زندگی آمریکایی، مردم جهان را مجبور می کند که سیاستمداران خود را به این سمت سوق دهند، اما جمهوری اسلامی ایران درست برعکس این ماهیت است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به نیروهای خارجی به حیات سیاسی و بین المللی خود ادامه داد، گفت: قانون اساسی ایران بر اساس آموزه های قرآنی نوشته شده و از این رو یکی از الزامات سیاست خارجی مبتنی بر قانون اساسی است. و نتیجه از کتاب خدا که استخراج شد، طرد سبیل است.

جلال زاده با اشاره به اینکه روابط ایران با انقلاب ایران هرگز دوستانه نبوده است، گفت: آمریکا در چهل سال گذشته تمام اقدامات خود را انجام داده است، کمک های نظامی و مالی به صدام علیه ایران در جنگ و همچنین عقب نشینی نیروها انجام داده است. تاپاس یک نمونه قابل توجه است.

وی افزود: آمریکایی ها هرگز از روی دوستی وارد نشدند و سعی کردند با قدرت سخت و نرم مطالبات خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند. به این ترتیب آنها استراتژی های متفاوت و متغیری را اتخاذ کردند.

این پژوهشگر سیاسی، ملت سازی در ایران را دلیل ناکارآمدی اقدامات آمریکا علیه ایران دانست و گفت: ایران به دلیل تاریخ کهن خود دارای ملتی قوی و منسجم است و اقوام مختلف همواره زیر پرچم ایران وجود داشته اند. | منبع: رادیو گفتگو زهرا جودقی