قابلیت ساخت نفت به سه.۸ میلیون بشکه در روز رسید


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وب به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی وزارت نفت، جواد اوجی روز پنجشنبه (۱۴ فروردین) در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود واحد ۲۱ سیما در خصوص قابلیت ساخت نفت نپخته ایران تصدیق شد: همراه خود انجام اقدامات کارآمد در میادین نفتی خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی، حفاری انجام تبدیل می شود. چاه‌های جدید، بازیابی چاه‌ها، تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی تأسیسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ترکیبی‌آوری نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط حال برای ساخت نفت در گذشته اجتناب کرده اند تحریم‌ها، یعنی روزانه به بیش از سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ضرر همراه خود آن انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان ساخت.

وی افزود: در بخش سوخت نیز همراه خود اقدامات خوشایند نمایندگی سراسری نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ایران در فصل زمستان، بیشترین درو کردن سوخت اجتناب کرده اند میدان مشترک پارس جنوبی ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز {بوده است}.

وزیر نفت کسب اطلاعات در مورد توضیحات افزایش کالا نفت ذکر شد: همراه خود آرزو محکم، ایجاد مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای جدید، بازاریابی محکم، استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های مختلف در قراردادهای نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نیروهای اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص {در این} زمینه، این اتفاق رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کالا رخ داد. نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی.» به ارقام بالایی رسیده اید.

اوجی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه وزارت نفت این سیستم ای در بازار تا حد زیادی نفت دارد، ذکر شد: مطمئنا، قابلیت صادرات نفت به طور قابل توجهی میعانات گازی در سال قبلی کم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود امتحان شده همکاران این بخش در سال ۱۴۰۱ همراه خود در زمینه صادرات نفت، ارقام بالاتری دارند.» تهیه نفت نپخته، میعانات گازی، سایر فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی.

وی تصریح کرد: همین الان در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست وزیران کشورهای عضو ائتلاف اوپک (گروه کشورهای صادرکننده نفت – اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعضو)، اعضا هماهنگی کردند کدام ممکن است انتخاب ماه قبلی شخصی را محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اردیبهشت ماه ۴۳۲ هزار بشکه در هر بشکه ساخت کنند. “

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر نفت یکپارچه داد: افزایش روزانه ۳۲ هزار بشکه ای نسبت به رقم تصمیم گیری شده در ماه قبلی فکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضا بر این انتخاب هماهنگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اعضای اوپک پلاس شرایط نفت جهانی را اجتناب کرده اند نزدیک رصد کنند. بازار.”

اوجی ذکر شد: فشار های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در مناطق نفت خیز جهان اولویت هایی را تحمیل کرده است، با این حال متخصصان اوپک پلاس شاهد افزایش قیمت نفت هستند.

وی کسب اطلاعات در مورد اجرای فاز دوم چالش مخزن شوریجه ذکر شد: نخستین گام برای ذخیره سازی سوخت خالص در میدان خانخیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن شوریجه ۱۰ سال پیش تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۱۰ سال در مقامات سیزدهم، همین الان این استراتژی تکمیل شد. ذخیره سازی سوخت در میدان خانخیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن شوریجه دی همراه خود اصل رئیس جمهور تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان نمایندگی های خانه اجتناب کرده اند جمله پیمانکار مبنا، قابلیت ذخیره سازی را ۲ برابر می تنبل.

وزیر نفت تصریح کرد: تمایز مرحله یک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینجا است کدام ممکن است در گام اول توربوشارژرها اجتناب کرده اند خارج تامین می شد با این حال در گام دوم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان سازندگان خانه توربوشارژر ۳۳۰ بار طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخته شد. ملت برای اولین بار

اوجی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اولویت اجتناب کرده اند گازرسانی به شمال شرق ملت در هشت ماهه فصل از گرما، می توانیم روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون مترمکعب سوخت تزریقی به مخزن الشرجه ذخیره کنیم کدام ممکن است در ۴ ماهه سال جاری فصل سرما ۴۰ میلیون مترمکعب است کدام ممکن است روزانه سوخت استخراج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه سوخت در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق ملت به طور قابل توجهی استان های خراسان رضوی وسط {خواهد بود}. جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال.

وی خاص کرد: توربوشارژرهای ۳۳۰ بار توسط نمایندگی های داده ها بنیان ملت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/