فقر جنبشی میراث شوم کرونا است


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبگزارش گروه جهانی بهداشت حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است محله ایران اجتناب کرده اند تذکر استانداردهای بهداشتی پرانرژی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بحرانی کرونا در ۲ سال قبلی باعث آسیب‌های بدنی در گروه‌های سنی مختلف به‌ویژه سالمندان، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان شده است.

کمردرد، گردن درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردهای عضلانی ناشی اجتناب کرده اند قرنطینه خانگی، از مردمان مجبور بودند {در خانه} بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محوطه دانشکده همراه خود تبلت هر دو تلفن در کنار یاد بگیرند، هر دو متنوع اجتناب کرده اند کارگران اجتناب کرده اند دفتر در اطراف بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساعات تمدید شده نشستن کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کردند. اپیدمی کرونا قیمت های زیادی را به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.

آمارهای وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی آرم می دهد کدام ممکن است حدود ۱۸ به همان اندازه ۲۰ نسبت اجتناب کرده اند باند خوب ملت در کل مسکن شخصی دچار کمردرد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جسمانی نامناسب به این اشکال دامن می زند. کمردرد اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین دلیل برای عدم {در سراسر} جهان است. روشی کدام ممکن است کمردرد مزمن بر استاندارد مسکن تأثیر می گذارد، آن را به حداقل یک شبح دقیق تغییر می تدریجی.

هیکل انسان باید دائماً حرکت تدریجی، ماهیچه‌ها {به دلیل} عدم تحرک، اکسیژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی کمتری اجتناب کرده اند خون اکتسابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشستن در هر وضعیتی بیش اجتناب کرده اند بیست دقیقه، باعث کاهش انعطاف تاندون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رباط‌ها می‌شود کدام ممکن است باعث کمردرد می‌شود.

وی افزود: استفاده تمدید شده مدت روزانه اجتناب کرده اند کامپیوتر در ۴۰ نسبت اشخاص حقیقی باعث کمردرد تبدیل می شود. به همین دلیل وضعیت جسمی باید مدام اصلاح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند هر ۲۰ دقیقه کار همراه خود کامپیوتر باید اقدامات ورزشی سبک انجام داد.

این متخصص فیزیوتراپی تصریح کرد: در کل مسکن به طور بیهوش عادات غلطی در افکار اشخاص حقیقی تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است به دلیل شخص استرس وارده به هیکل شخصی را نادیده خواهد گرفت. کمردرد ناشی اجتناب کرده اند کار همراه خود کامپیوتر {به دلیل} استفاده نادرست اجتناب کرده اند صندلی، وضعیت جسمی نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحرک تحمیل تبدیل می شود.

موذن زاده تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به شرایط ۲ سال قبلی زنگ خطر کمردرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن درد برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در مقابل انجام ورزش جسمی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ۲ سال ورزش های دیجیتال افزایش کشف شد، نشستن تمدید شده مدت، استفاده اجتناب کرده اند میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی های غیراستاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر شدن بیش از حد روی {تلفن های همراه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب ها؛ آنها کف دست به کف دست هم داده اند به همان اندازه شاهد کاهش اندازه عمر کمردرد باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر شخص خاص بیش اجتناب کرده اند ۲۰ دقیقه در وضعیت تدریجی شبیه نشستن قرار گیرد، مشکلات زیر به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد تبدیل می شود اشخاص حقیقی در حین انجام ورزش های روزانه هر ۲۰ دقیقه خوب بار وضعیت شخصی را اصلاح دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وضعیت ثابتی قرار گیرند. مثل بلند شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم زدن

هر ۱۵ سطح انعطاف پذیر شدن گردن فشار بر ستون فقرات گردنی را ۲ برابر می تدریجی

رئیس صفحه بحث فیزیوتراپی ایران یکپارچه داد: هر ۱۵ سطح انعطاف پذیر شدن گردن، فشار به ستون فقرات گردنی را ۲ برابر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات ناسالم در استفاده اجتناب کرده اند وسایل ارتباطی این مشکلات را تحریک کردن می تدریجی. در برخی اشیا، اشخاص حقیقی در مکان های نامناسب شبیه دراز کشیدن هر دو دراز کشیدن، بررسی می کنند هر دو اجتناب کرده اند وسایل ارتباطی استفاده می کنند.

موذن زاده افزود: طی ۲ سال قبلی سن کمردرد به همان اندازه سنین زیرین کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اشیا دیسک کمر کدام ممکن است در سنین بالای سی سال بروز می کرد، اکنون در سنین ۲۰ سالگی به نظر می رسد تبدیل می شود. -گروه سنی سال.”

وی افزود: ۵ به همان اندازه ۲۰ نسبت اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ سال قبلی کدام ممکن است به دبیرستان نرفته اند، معنی حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی آنها کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است. در بلند مدت فرد مبتلا شود.

مؤذن زاده همراه خود ردیابی به اینکه بروز مشکلات پایین، حرکتی، عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان {به دلیل} وضعیت نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیش از حد اجتناب کرده اند کامپیوتر برای آموزش دیجیتال مرتفع است، به خانوار ها پیشنهاد کرد کدام ممکن است به آن تمرکز بیشتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند مدتی را صرف کنند. هفته در هوای معاصر پرسه زدن، دویدن، بازی هر دو بازی {در خانه}.

غفلت نباید بی تحرکی را افزایش دهد

وی افزود: برخی معتقدند همراه خود افزایش آمار از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر سریع جنجال بر بالا کرونا مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انجام ورزش جسمی حتی در منزل به طور قابل توجهی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان خودداری می کنند در حالی کدام ممکن است این تصور خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید روال شود. افزایش حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات در گروه های عضلانی {به دلیل} عدم تحرک.

وی افزود: {به دلیل} استفاده تمدید شده مدت اجتناب کرده اند تلفن در کنار هر دو کامپیوتر لپ تاپ، گردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون فقرات کمر دچار استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ارگونومیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف عضلانی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است کفگیرها به مدت تمدید شده اجتناب کرده اند تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر لپ تاپ استفاده کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر های تولید دیگری برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان برای ملاحظه تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری آنها حتی می توانند اجتناب کرده اند میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی های دستی برای او یا او استفاده کنند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/