فروش همه چیز برای آیفون را ببینیدبازدید: ۱۲

صف های طولانی برای خرید محصولات جدید اپل به موضوعی برای عکاسان و رسانه ها تبدیل شده است. اما امسال انتشار عکس سه جوان تایلندی با آیفون ۱۴ و پهلوهای باندپیچی شده سروصدای زیادی به پا کرد.

صفحات خبری این عکس را با عنوان «فروش کلیه برای خرید آیفون ۱۴» بازنشر کردند. او تا جایی پیش رفت که یکی از مقامات این کشور علیه او موضع گیری کرد.

اگرچه این عکس شوخی بود اما خبر فروش کلیه برای خرید آیفون جای تعجب ندارد زیرا در سال های گذشته دو پسر ۱۷ و ۲۵ ساله چینی برای خرید محصولات اپل کلیه های خود را فروختند.