عنایت فرهاد هر دو الحسینی به یحیی / کمک مایل به سرخابی ها


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برهفته {بیست و چهارم} رقبا های لیگ برتر فوتبال ایران اجتناب کرده اند روز جمعه همراه خود برگزاری ۲ دیدار تحریک کردن تبدیل می شود با این حال پس اجتناب کرده اند تحویل داد عالی هفته تمدید شده، مسابقات به صورت همزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی روزه برگزار نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میدان می روید.

این هفته کاپیتان این مسابقات روز سه شنبه همراه خود اسپند دیدار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس دومین خدمه عالی روز قبل از این اجتناب کرده اند آبی ها به جشن الهام بخش {می رود}.

این ۲ دیدار در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است ۴ خدمه تهرانی استقلال، پرسپولیس، بیکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هودر کدام ممکن است این هفته ۲ مینی دربی را برگزار می کنند، اجتناب کرده اند معدود خدمه هایی هستند کدام ممکن است در فصل {بیست و یکم} روی نیمکت تغییری نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تیمی همراه خود این خدمه هستند. همین گروه در نیم فصل دوم، در نیم فصل اول به مصاف هم رفتند.

استقلال در نیم فصل اول همراه خود ۳ گل بیکان را قاطعانه شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز مناسب این دیدار را گرفت.

سرخابی ها در هفته ۲۴ همراه خود اختلاف ۶ امتیازی در جدول ورزشی می کنند. شاگردان مجیدی امیدوارند {در این} مسابقه پیروز شوند به همان اندازه در ۶ هفته مانده به بالا مسابقات حداقل ۶ امتیاز شکاف داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در صورت باخت به رقیب بی نظیر، شکاف را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال را افزایش دهند. اجتناب کرده اند کسب عنوان قهرمانی این در حالی است کدام ممکن است شاگردان گل محمدی به سر خوردن استقلالی ها امیدوارند به همان اندازه همراه خود ضرب و شتم هواداران شکاف عزت به همان اندازه بالای جدول کلاس بندی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید شخصی را برای قهرمانی تا حد زیادی کنند.

مجتبی حسینی دستیار سابق گل محمدی {در این} هفته ممکن است عملکرد دستیار شخصی را در برابر این استقلالی ها ایفا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلالی ها را تحمل فشار قرار دهد به همان اندازه یحیی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش به یکپارچه لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا عنانی امیدوارتر شوند. هم تیمی استقلال هم ممکن است همین عملکرد را برای آبی ها ایفا تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پرسپولیس امتیاز خواهد گرفت به همان اندازه آبی ها را {در این} فصل به قهرمانی نزدیک تنبل.

پیکان همراه خود ۳۲ امتیاز در کلاس هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران همراه خود ۲۷ امتیاز در کلاس یازدهم جدول قرار دارند. نماهای جدول خواستن به امتیاز زیادی برای این دیدار ندارد. با این حال عملکرد آنها {در این} ۲ دیدار فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در آینده بسته شدن لیگ نیز تاثیرگذار باشد.

دیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران ساعت ۲۰:۳۰ روز دوشنبه ۱۵ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکان ساعت ۲۰:۳۰ روز سه شنبه ۱۸ فروردین برگزار تبدیل می شود.

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/