عمیق آزمون های وزارت علوم در سال جدید


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبزمان برگزاری آزمون های ناپیوسته کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی، کاردانی به کارشناسی نظام جدید، کنکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج اولین دکتری طبق جدول زمان بندی گروه سنجش ادعا شده است.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

بر ایده این سیستم زمان بندی ادعا شده اجتناب کرده اند سوی گروه سنجش آموزش ملت، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه ۲۸، ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ اردیبهشت برگزار تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند نامزدها تقاضا تبدیل می شود جهت تهیه پرینت مقوا نمایندگی در آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای نمایندگی در آزمون در روزهای دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ اردیبهشت ماه به درگاه {اطلاع رسانی} گروه سنجش آموزش ملت مراجعه نمایند.

آزمون پذیرفته شده

آزمون سراسری در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه اجتناب کرده اند ۸ به همان اندازه ۱۱ تیرماه برگزار تبدیل می شود.

در آزمون سراسری امسال اطلاعات آموزان در منطقه های تحصیلی برای ادغام کردن آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباطات تصویری، آموزش آثار هنری، انجام دادن، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی اقتصادی، طراحی سبک، عکاسی، نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی، مجسمه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی، پذیرفته می شوند. عروسک های موسیقی ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی ایرانی نواخته شده در گروه آزمایشی آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در منطقه های علوم ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت جسمی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل شرایط خاص هستند. دلایل اجباری {در این} خصوص اجتناب کرده اند طریق اطلاعیه های مربوطه در زمان چاپ مقوا نمایندگی در آزمون برای نامزدها کشتی می تواند.

انواع منطقه داوطلبان پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج اولین آزمون سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا نتایج داوطلبان بورسیه در طولانی مدت مرداد ماه همراه خود شرایط ویژه تحریک کردن تبدیل می شود. نتایج به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل دهه سوم شهریور اجتناب کرده اند طریق مکان سنجش ادعا تبدیل می شود.

آزمون کاردانی دانشکده

سند شناسایی آزمون کارشناسی ارشد اجتناب کرده اند روز یکشنبه ۳۰ خرداد تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه یکشنبه ۲۶ تیرماه شکسته نشده دارد. این آزمون نیز روز جمعه ۴ شهریورماه برگزار تبدیل می شود.

آزمون سیستم جدید

سند شناسایی سامانه جدید آزمون کاردانی (دانشکده های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات غیرانتفاعی) اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۱۴ تیرماه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۳ تیرماه شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آزمون نیز روز جمعه ۴ شهریورماه برگزار تبدیل می شود.

ادعا نتایج اولین دکتری

نتایج اولین آزمون دکتری در دهه اول شهریور ماه به صورت کارنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع داوطلبان حرفه ای اجتناب کرده اند نیمه اول شهریور ماه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان نتایج آخرین آزمون دکتری توسط گروه سنجش ادعا تبدیل می شود. بالا شهریور نیمه اول شهریور

بر ایده مصوبه رئیس معظم انقلاب باکلاس، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر می توانند حد نصاب نامزدها را همراه خود ملاحظه به نمرات نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر گروه های آموزشی تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه سنجش کشتی کنند.

علاوه بر این دانشکده ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاهی برای نامزدها حق ورود به مرحله دوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره این آزمون به دلیل مصاحبه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار ممکن لحاظ تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/