عملیات روانی دشمن در شرایط کنونی بی نتیجه خواهد بود
یزد- معاون صدا و سیما گفت: جنگ امروز جنگ اندیشه است و رسانه ها مهمترین عنصر و بازیگر نبرد اندیشه ها هستند و عملیات روانی دشمن در حال حاضر بی اثر خواهد بود. و انقلاب اسلامی در مسیر رشد و قدرت خود است و چنین قدمی برخواهد داشت.