عملکرد صحیح همه زیرسیستم های چادر را تأیید کنید


گزارش کردن جام جم آنلاینسازمان فضایی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ماهواره خیام که صبح امروز (۲۷ مرداد ۱۳۰۱) توسط ماهواره‌بر سایوز از پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد، با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.

اولین تماس با ماهواره خیام حدود ۹۰ دقیقه پس از پرتاب در ایستگاه های زمینی این ماهواره در کشور صورت گرفت و اطلاعات دریافتی در مرکز کنترل ماموریت ماهواره خیام در پایگاه فضایی مهردشت جمع آوری شد.

بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان، داده های دریافتی صحت عملکرد ماهواره را نشان می دهد. پس از تجزیه و تحلیل داده های تله متری ماهواره نیز مشخص شد که تاکنون تمامی زیرسیستم های این ماهواره بر اساس چیدمان برنامه ریزی شده در حالت صحیح و صحیح عمل می کنند.

طبق برنامه کاری، ماهواره خیام هر ۲۴ ساعت یک بار چهار گذر از روی ایران انجام می دهد که طی آن دستورات به ماهواره ارسال می شود و داده های تله متری دریافت می شود.

طی روزهای آینده پرتاب و تست زیرسیستم های این ماهواره بر اساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده انجام خواهد شد.