علت ریزش مو چیست؟
یکی از مشکلاتی که می تواند برای خانم ها و آقایان بسیار آزاردهنده باشد، ریزش مو و کمر است. در واقع از زمانی که فرد متوجه ریزش بیش از حد مو می شود، با این فکر که پوست سر و نازک شدن پشت موها را خالی کند و زشت شود، دچار بی ثباتی روانی می شود و به هر دری می زند تا راه حلی برای تقویت و کنترل پیدا کند. آی تی. ریزش مو، اما آیا نوع تغذیه و درمان های سنتی و خانگی است که می تواند مو را تقویت کند و از ریزش مو جلوگیری کند؟