علامت هشدار تخریب ذهن


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبمحققان هشدار داده اند کدام ممکن است خواب مشترک در کل روز ممکن است علامت هشداردهنده تخریب ذهن باشد.

طبق خوب بررسی، اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است به طور مشترک چرت می زنند، ۴۰ نسبت اصولاً کشف نشده ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.

دانشمندان آمریکایی عادات خواب ۱۴۰۰ سالمند به همان اندازه سن ۱۴ سالگی را بررسی کردند. نتایج آرم داد افرادی که بیش اجتناب کرده اند خوب ساعت به طور مشترک می خوابند اصولاً کشف نشده خطر هستند.

این بررسی کدام ممکن است توسط محققان دانشکده هاروارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کالیفرنیا در سانفرانسیسکو تکمیل شد، آرم داد کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است خوب بار در روز چرت می زنند، اصولاً کشف نشده ابتلا به بیماری آلزایمر – شایع ترین نوع تخریب ذهن هستند.

یو لانگ، نویسنده بی نظیر مقاله ذکر شد: شواهد کافی مبنی بر اینکه خواب ممکن است در نتیجه پیر شدن در ذهن شود {وجود ندارد}، با این حال چرت های از حداکثر در کل روز قابل دستیابی است سیگنالی اجتناب کرده اند توسعه فوری پیر شدن هر دو توسعه پیر شدن شناختی باشد.

تخریب ذهن یکی اجتناب کرده اند علل بی نظیر نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در بریتانیا است، به منظور که موسسات خیریه تخمین می زنند کدام ممکن است حدود ۹۰۰۰۰۰ نفر در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون نفر در آمریکا وجود دارند.

در حالی کدام ممکن است ادامه دارد هیچ درمانی {وجود ندارد}، داروها می توانند پیشرفت آن را کاهش دهند. با این حال روزی کدام ممکن است دیر یا زود تجزیه و تحلیل داده شود، فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل علائم بالقوه فوق العاده حیاتی است.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/