علائم اولین فروپاشی ذهن را بشناسید


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برمحققان هشدار داده اند کدام ممکن است خواب مشترک در کل روز ممکن است علامت هشداردهنده فروپاشی ذهن باشد.

طبق خوب بررسی، اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است به طور مشترک چرت می زنند، ۴۰ نسبت تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.

دانشمندان آمریکایی عادات خواب ۱۴۰۰ سالمند به همان اندازه سن ۱۴ سالگی را بررسی کردند. نتایج نماد داد افرادی که بیش اجتناب کرده اند خوب ساعت به طور مشترک می خوابند تا حد زیادی کشف نشده خطر هستند.

این بررسی کدام ممکن است توسط محققان دانشکده هاروارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کالیفرنیا در سانفرانسیسکو تکمیل شد، نماد داد کدام ممکن است اشخاص حقیقی مسنی کدام ممکن است خوب بار در روز چرت می زنند، تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به بیماری آلزایمر – شایع ترین نوع فروپاشی ذهن هستند.

یو لانگ، نویسنده بی نظیر مقاله اظهار داشت: شواهد کافی مبنی بر اینکه خواب ممکن است در نتیجه پیر شدن در ذهن شود {وجود ندارد}، با این حال چرت های از حداکثر در کل روز بالقوه است سیگنالی اجتناب کرده اند توسعه فوری پیر شدن هر دو توسعه پیر شدن شناختی باشد.

فروپاشی ذهن یکی اجتناب کرده اند علل بی نظیر از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در بریتانیا است، به منظور که موسسات خیریه تخمین می زنند کدام ممکن است حدود ۹۰۰۰۰۰ نفر در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون نفر در آمریکا وجود دارند.

در حالی کدام ممکن است ادامه دارد هیچ درمانی {وجود ندارد}، داروها می توانند پیشرفت آن را کاهش دهند. با این حال روزی کدام ممکن است دیر یا زود تجزیه و تحلیل داده شود، فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل علائم بالقوه فوق العاده حیاتی است.

تأمین: سلامت نیوز

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/