عالی هلیکوپتر برای نجات کوهنوردان گم شده در ارتفاعات آپل بفرستید


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی بر به گزارش روابط نهایی گروه هلال احمر استان تهران، شاهین فتحی همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: در پی گفتن مفقود شدن ۱۲ نفر در ارتفاعات آبعلی شهرستان دماوند، کارکنان های عملیات کوهستان هلال احمر به محل اعزام شدند. شهر دماوند. به در کنار کارکنان های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران قلمرو ای به این سمت می رسند.

وی ذکر شد: جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو در محل یکپارچه دارد با این حال متاسفانه سودآور به یافتن این ۱۲ نفر نشده اند.

فتحی افزود: همراه خود توافق برای تسریع در عملیات جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات، عالی فروند بالگرد برای یکپارچه عملیات اجتناب کرده اند طریق اثیری به قلمرو اعزام شد.

طی تماسی کدام ممکن است ساعت ۲۱ همراه خود وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هلال احمر استان تهران اجتناب کرده اند طریق استان مازندران به پایان رسید، متوجه مفقود شدن ۱۲ کوهنورد شدیم.

وی ذکر شد: این کارکنان ۱۲ نفره در ارتفاعات آبعلی در مرز استان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران اجتناب کرده اند خیابان بی نظیر کدام ممکن است ارتفاع گلزارد بلور بود خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تاریکی هوا در ارتفاعات گیر کرده بودند.

مدیرعامل گروه هلال احمر استان تهران افزود: یکی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی بر تأثیر سقوط مصدوم شد کدام ممکن است ابتدا کارکنان امدادی استان مازندران ساعت ۱۵ حرکت کردند با این حال {به دلیل} پیدا نشدن آنها، کارکنان امدادی در استان تهران به پایان رسید. اجتناب کرده اند دماوند {به سمت} کوهنوردان حاضر حرکت کرد.در قلمرو امامزاده حمزه.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/