طوفان شریفی: من به بوکس علاقه دارم
در این دنیای بی انتها، هر کسی حریم خصوصی خود را دارد. گوشه ای امن که راهی برای ترس و غم نیست. ورزش برای بسیاری از مردم به پناهگاهی تبدیل می شود که با شور و شوق به آن روی می آورند و به تدریج بر لذت آن غلبه می کنند و به رنج آن عادت می کنند. بسیاری از افراد به ورزش معتاد می شوند و پس از مدتی نمی توانند به سبک زندگی قبلی خود بازگردند.