شکست کره جنوبی اجتناب کرده اند امارات/ ایران به سر رسید


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برهمراه خود شکست باور نکردنی گروه کره جنوبی مقابل امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} پیروزی درست در این لحظه گروه سراسری مقابل لبنان، گروه ایران همراه خود ۲۵ امتیاز به جام جهانی صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره در کلاس دوم گروه اول قرار گرفت.

امارات نیز همراه خود ۱۲ امتیاز تا حد زیادی اجتناب کرده اند عراق راهی مرحله پلی آف شد.

شکست کره جنوبی از امارات/ ایران به اوج رسید

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/