شناخت رابطه میکروبی بین رژیم غذایی غربی و سرطان کولورکتال


گزارش کردن جام جم آنلاینمحققان بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون داده های بیش از ۱۳۴۰۰۰ شرکت کننده در ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم الگوهای غذایی و همچنین DNA سویه های E.coli را که در بیش از ۱۰۰۰ تومور کولورکتال یافت شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم به دنبال سویه‌های باکتریایی بودند که حامل یک ژن متمایز به نام پلی‌کتید سنتاز (PKS) هستند. PKS آنزیمی را رمزگذاری می کند که نشان داده شده است باعث جهش در سلول های انسانی می شود.

به طور کلی، تیم دریافت که رژیم غذایی غربی با تومورهای کولورکتال با مقادیر بالای PKS + E. coli مرتبط است اما با تومورهایی با مقادیر کم PKS + E. coli مرتبط نیست.

شوجی اوگینو، نویسنده ارشد تیم تحقیقاتی، گفت: «این یافته‌ها از فرضیه ما حمایت می‌کند که رژیم‌های غذایی به سبک غربی خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را از طریق تأثیرشان بر PKS + E. coli افزایش می‌دهند.»

وی افزود: «این اولین مطالعه در مورد ارتباط بین رژیم غذایی غربی و باکتری‌های بیماری‌زای خاص در سرطان است.» سؤال بعدی ما این است که کدام یک از رژیم‌های غذایی و سبک زندگی غربی مرتبط با سرطان کولورکتال حاوی این گونه‌های باکتریایی است.

منبع: مهر