شرط اجرای طرح محصول الکترونیکی
و سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت تخصیص داده نشده است، گفت: پروژه الکترونیک کالابرگ مشکلی از نظر تامین مالی و صرفه جویی در بودجه ندارد، بنابراین قول داد که پس از اجرا در یک استان بر روی به صورت آزمایشی، در ماه های آینده برای کل کشور.