شرایط بازپس گیری اموال مسروقه از خزانه بانک ملی اعلام شد


بر اساس گزارشات جام جم آنلاینبانک ملی ایران پس از دستگیری سارقان پول اجاره ای بانک ملی ایران، اطلاعیه جدیدی درباره نحوه استرداد اموال مسروقه منتشر کرد.

متن آگهی به شرح زیر است:

با توجه به ثمره تلاش های ارزنده پلیس و دستگیری سارقان رانت بانک ملی ایران و به دست آوردن اموال مسروقه، اقدامات زیر برای بازگرداندن دقیق و سریع اموال به صاحبان آن ضروری است.

همکاری مشتریان گرامی مهمترین عامل موفقیت در این زمینه است.

۱ تمایل بانک ملی ایران به پرداخت پنجاه درصد مبلغ خوداظهاری بدون توجه به مسائل حقوقی، در زمانی که دستگیری سارقان و پیدا شدن اموال مسروقه ممکن است بسیار اندک بوده باشد، نشان دهنده تعهد قاطعانه به مشتریان مستقیم است. اخلاق حرفه ای و حفظ سرمایه اصلی بانک. ارباب رجوع «امنات» بودند، اما با توجه به کشف اموال مسروقه، باید گفت که تلاش بانک و قوه محترم قضاییه معطوف به اعاده و تحویل همان اموال به صاحبان آن است.

۲ اکنون با تحصیل اموال مسروقه، قبل از هر اقدامی، تفکیک اموال موجود و تطبیق آن با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال ضروری است و نیازمند همکاری قوه قضائیه و بانک برای رسیدگی به اموال هر دو شناسایی ذینفعان است. و تحویل آنها به صاحبش.

۳ برای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالک، ارائه اسناد و مدارک و اثبات مالکیت از قبیل فاکتور خرید یا اعلام آدرس مشخص از نظر کمی و کیفی و سایر شواهد و مدارک مؤثر حتی شناسایی شاهدان به تحویل کمک می کند. ملک به صاحبان قانونی آن

۴ این امکان وجود دارد که مقدار مشخصی از اموال شناخته شده در فرآیند ارزیابی تعیین شود و مابقی ادعا مستلزم رسیدگی دقیق تری باشد. از ذینفعان محترم انتظار می رود ضمن رعایت حقوق تمامی قربانیان سرقت صبور باشند تا در اسرع وقت اموال مربوطه آنها بازیابی شود.

۵ با توجه به کشف اموال مسروقه و دخالت در اموال کلیه ذینفعان، صلاحیت تفکیک قطعی مالکیت هر یک از اموال به صاحبان آن با قوه قضائیه و تعیین کسری به عهده همان مرجع است ولی بانک ملی ایران تا رفع مشکل و اقدام به استرداد ملک بر عهده دارد.

۶ توصیه می شود در فضای متشنج و دردسر سرقت اموال، خوداظهاری ذینفعان مد نظر قرار گیرد و به منظور تسریع در روند تطبیق و شناسایی اموال، کلیه ذینفعان نسبت به اعلام مجدد مشخصات ملک به بند دوم اقدام نمایند. نیز اقدام کنند.

۷ بانک ملی ایران متعهد است با تشخیص و نظر مقام محترم قضایی نسبت به جبران کسری احتمالی اموال اقدام نماید.

۸ انتظار می رود در راستای دستگیری سارقان در فاصله کوتاهی از زمان وقوع سرقت و ظهور هر چه بیشتر اموال، صاحبان اموال بی سر و صدا فرصت تفکیک، تعدیل و تشخیص را در اختیار کارشناسان و مراجع محترم قضایی قرار دهند. و در اسرع وقت از انباشت و استرس بر ملک خودداری کنید.