شبکه فساد خرد دیروز، امروز
دو روز پس از آنکه وزارت اطلاعات از شبکه بزرگ و سازمان یافته فساد و مفاسد اقتصادی در استان های تهران و البرز خبر داد، جزئیات فعالیت مجرمانه این شبکه فاش شد و بیش از ۹ هزار میلیارد فرار مالیاتی صورت گرفت. جریان بررسی برای تخریب شبکه بزرگ، ثبت رسمی شرکت هایی که حرفه ای عمل می کردند، راز این فرار مالیاتی فاش شد. این پرونده به همراه ۱۲۶ متهم به شعبه دوم دادگاه کیفری استان البرز ارجاع شد تا به زودی کیفرخواست برای محاکمه متهم صادر شود. در این پرونده ۲۶ نفر از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران به همراه تعدادی از وکلا بازداشت شدند.