سیاست خارجی دولت مردمی مربوط به سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای استگزارش کردن جام جم آنلاینآیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه پیش از عزیمت به آستانه قزاقستان برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل، اقدامات سازنده و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در فرودگاه مهرآباد در خصوص این برنامه و اهداف گفت: این سفر: در اجلاس سیکا، جلساتی با سران برخی کشورها وجود دارد، البته چون زمان من در آستانه طولانی نیست، این جلسات محدود خواهد بود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امیدوارم این اجلاس برای همکاری های اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موفق باشد.

آیت الله رئیسی سیاست خارجی دولت مردمی را توجه به تشکل های منطقه ای و فرامنطقه ای خواند و گفت: همکاری با این تشکل ها توانایی خوبی است و می تواند تقریب، سیاست همسایگی و تکثر را افزایش دهد.

وی گفت: با همکاری سازمان های منطقه ای و غیرمنطقه ای مانند سیکا می توانیم ارتباط خوبی با زیرساخت های اقتصادی آسیا برقرار کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: در راستای اجرای سیاست همسایگی در گام اول اعتماد سیاسی متقابل را در منطقه و کشورهای همسایه ایجاد کردیم. نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور قدرتمند با قابلیت های متفاوت می تواند فرصتی برای سایر کشورهای آسیایی باشد. این همکاری می تواند به صلح، ثبات، امنیت و آرامش منجر شود.