سپاهان رنگ اجتناب کرده اند رویارویی صنعت نفت پرید/ المنصوری {در خانه} شکست سنگینی را متحمل شد


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبدومین دیدار هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس بین نیروی کار های نفت آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ همین الان جمعه در آبادان برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار اصفهانی این دیدار را همراه خود نتیجه ۴ بر ۲ به بالا رساند.

{در این} دیدار ردا یزداندوست (۶- گل ویژه)، گیورگی گلسیانی (۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴ ضربات پنالتی)، شهریار موانلو (۶۷) برای سپاهان، طالب رکانی (۵۸) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیروین غول پیکر (۷۹) برای صنعت نفت گلزنی کردند.

اطلاعات آموزان محرم نویدکیا همراه خود این برد ۴۵ امتیازی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در کلاس سوم جدول قرار دارند. صنعت نفت همراه خود ۳۱ امتیاز در کلاس هشتم باقی ماند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/