سود انباشته برای سهام بانک گردشگری ۲۷۰ درصد افزایش یافتانتشار صورت های مالی بانک گردشگری نشان می دهد که این بانک توانسته در سال ۱۴۰۰ عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارد و با رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۹ سود خالص خود را به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برساند.

بررسی صورت های مالی تلفیقی «وگرداش» نیز نشان می دهد که شرکت های تابعه بانک گردشگری توانسته اند بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاری خود تعیین کنند به طوری که کل سود خالص این نماد سهام برای سال ۱۴۰۰ بیشتر است. به بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان (هر سهم ۱۴۳۶ ریال) برسد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری نیز با حضور اکثریت سهامداران در این بانک برگزار شد.

با تصویب سهامداران بانک گردشگری و بر اساس ماده ۹۰ قانون تجارت، ۱۰ درصد سود قابل تقسیم و به ازای هر سهم ۳۷ ریال به سهامداران واگیردش تعلق گرفت. لازم به ذکر است این میزان سود منوط به تایید بانک مرکزی می باشد.

مهمترین موضوعات مطرح شده در مجمع به شرح زیر است:

* مجموع سپرده ها در بانک گردشگری ۳۵ درصد افزایش یافت.
نسبت مطالبات غیرجاری این بانک در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۵.۶۸ درصدی مواجه شد.

حواله های صادراتی ۲۹۹ درصد رشد کرد و عملکرد بهتری از برخی بانک های پیشرو کشور داشت.

شایان ذکر است بازگشت ۶ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی موجب افزایش سرمایه می شود.

از سوی دیگر حجم حواله های صادراتی این بانک ۲۹۹ درصد رشد داشت و عملکرد آن به اندازه برخی بانک های بزرگ کشور مثبت بود.

در این استخر و با محوریت سهامداران حقیقی و حقوقی، وصول مطالبات در دستور کار این بانک قرار گرفته است تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف اقدام شود.

هیات مدیره بانک گردشگری در سال ۱۴۰۱ کاهش قیمت تمام شده پول را پیگیری و ادامه خواهد داد.