سفر چهار دوست را ببینید
علیرضا افخمی پس از سالها دوری از ماوراءالنهر، سریال احضار را در سال ۱۴۰۰ معرفی کرد. داستان این سریال با سفر چهار دوست آغاز می شود. مائده که عاشق کامرانی است در این سفر به خرافات می پردازد تا اینکه نزد کامرانی (نامزد سابقش) برگردد. در طول این سفر، بین دوستان فاصله وجود دارد.