سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در یمن (+عکس)


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بریحیی فوری در حساب توییتر شخصی نوشت: هواپیمای جاسوسی آمریکا (اسکن ایگل) در جریان عملیات خصمانه در آسمان وادی مارب سرنگون شد.

به گزارش جامعه تلویزیونی المسیره، پدافند اثیری یمن در ۲۵ فوریه خوب پهپاد تعیین آمریکایی را در هوا هدف قرار داد.

سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در یمن (+عکس)

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/